Hoppa till innehåll

Svenska Centern lobbar för finländska studenter

Det här ledde till att den svenska oppositionen Centerpartiet och Alliansen reagerade och tog ett utskottsinitiativ i utbildningsutskottet tidigare i år med anledning av situationen som drabbat bland annat finländska studenter.

Centerpartiets riksdagsledamot Fredrik Christensson kommenterar läget för Studentbladet.

Vad har ni fört fram?

–  Vi är kritiska till hur detta har genomförts och beslutets bristfälliga underlag. Vi vill se en mer fullständig analys av konsekvenserna av förändringen. Regeringen har nu efter påtryckningarna från Alliansen i utbildningsutskottet lovat att genomföra det. Vilket vi hoppas kan leda till rimligare värdering av betyg framöver.

Varför är tolkningsskillnaderna av betygen problematisk?

– Det är ytterst olyckligt. Det visar på behovet av att öka samarbetet inom Norden och EU för att finna gemensamma lösningar för att värna och utveckla rörligheten.

I Finland har SFP:s partiordförande Anna-Maja Henriksson visat oro för situationen.

– Jag är glad att svenska Centern tagit situationen med finländares försvårade möjligheter till studier i Sverige på allvar. Christenssons insatser ger hopp om förbättrade möjligheter för finländska ungdomar att studera i Sverige igen. Samtidigt välkomnar jag svenska ungdomar att se Finland som ett potentiellt land att studera i, säger Anna-Maja-Henriksson.

Henriksson söker mera fri rörlighet i Norden.

– Den fria rörligheten i Norden har varit vår styrka och stolthet allt sedan 50-talet. Vi har allt att vinna på att unga har möjlighet att välja mellan studier i hela Norden och att forskare kan lära sig av och bidra till det akademiska på flera olika håll i Norden. Vart och ett land för sig är en liten aktör, men tillsammans och genom samarbete kan vi ge bättre möjligheter för våra invånare och vara framgångsrika internationellt.

Henriksson besökte Centerns Partistämma i Malmö i helgen och passade på att diskutera den angelägna frågan med Centerns representanter i riksdagen.

Redaktör för Studentbladet.

Vad tycker du?