Hoppa till innehåll

FSF: Regeringens förslag att sänka bostadsbidraget är helt meningslöst

Regeringen beslöt nyligen i sitt budgetförslag flera förändringar angående det allmänna bostadsbidraget. Enligt FSF leder ändringsförslagen till att situationen för de studerande som lyfter allmänt bostadsbidrag får det sämre ställt.

– Om du bor i en kollektivbostad, i en lägenhet tillsammans med kompisar eller hyr en del av en bostad så skulle du få (efter en förändring i lagen) ett lägre allmänt bostadsbidrag, säger Silja Silvasti, FSF:s socialpolitiska rådgivare.

Regeringens förslag är att personer som bor i de tidigare nämnda bostäderna maximalt kan få 80 procent av det maximala bostadsbidraget.

– Det här betyder att om du bor i en kollektivbostad vars hyra är 500 euro, så får du mindre allmänt bostadsbidrag än en person som bor i en etta vars hyra är 500 euro, säger Silvasti.

FSF:s åsikt är att det här är mycket problematiskt på grund av att många studerande bor i så kallade kompisbostäder. Även andra låginkomsttagare i samma situation får också lägre allmänt bostadsbidrag. Däremot kan låginkomsttagare fylla hålet med sitt inkomststöd, något studerande inte kan göra.

Varthän?

Enligt FSF leder denna förändring även till att studerande uppmuntras bo i ettor och i små tvåor istället för att bo i kompislägenheter.

– Det här är dyrt för den enskilda individen och för samhället. Ettorna kostar till en viss del mer än vad en större kompislägenhet skulle göra, säger Silvasti.

Att sänka användningsgraden för kollektivbostäder är en dyr affär för samhället. Samhället har tidigare förespråkat och byggt kollektivbostäder och studiebostäder. Att lägenheterna, ifall förslaget blir lag, går på tomgång är bara bortkastade pengar, anser Silvasti.

Förändringen skulle även drabba de som bor i lägenheter som är mindre än 20 kvadratmeter stora.

FSF anser att beslutet är ändå märkvärdigt stort för studerandes livssituation och till de andra som beslutet berör, alltså 12 000 människor i Finland.

– Inbesparningarna är så pass små. Förslaget är meningslöst.

Läs mer om FSF:s uttalande på deras hemsida.

Läs Studentbladets checklista för allmänt bostadsbidrag för studerande här.

Redaktör för Studentbladet.

Vad tycker du?