Hoppa till innehåll

Studenthälsan nya metod för att hantera stress fungerar

Studenthälsans nya HOT-grupper (Hyväksymis- ja omistautumisterapiaan, ungefär acceptans- och engagemangsterapi på svenska) har enligt mätningarna haft en positiv effekt för att motverka depression, ångest och kronisk stress. Över trettio procent av deltagarna gjorde framsteg tack vare gruppträffarna.

Det är frågan om en slags utbildning som består av fyra gruppträffar. Kursen är en satsning på att ta tag i problemen i ett tidigt skede och fokuserar främst på stresshantering. Enligt Studenthälsan är det främst att stå inför publik och svårigheter att få grepp om studierna som stressar studerande.

Gruppträffarna bygger på ett koncept som utvecklats av svensken Fredrik Livheim, där man tränar bland annat medveten närvaro under fyra dagar. Kurserna har visat positiva resultat i Sverige.

Studenthälsan använder också samma arbetsredskap i bland annat nätkurser som studerande kan göra gratis på nätet.

Erik Sandström är journalist och Studentbladets f.d. chefredaktör.

Vad tycker du?