Hoppa till innehåll

Studentbladet fortsätter vara öppet för alla

Det har varit en intressant och omställande process för SSI:s styrelseordförande Jonatan Svensson. När han tog tag i spakarna för Svenska Studerandes Intresseförening sattes siktet på att Studentbladet skulle bli digitalt istället för att bara ges ut som en fysisk tidning.

Men det har inte varit en dans på rosor. Alla gillar inte tidningens nya tillgänglighet.

– Anledning till att Studentbladet är öppet för alla är för att innehållet ska nå ut till så många som möjligt. Anledningen varför man betalar för det grundar sig i att en redaktion behöver jobba för att skapa detta innehåll. Medlemskorporationerna betalar för journalister som är duktiga skribenter och betalar för att de ska ha tid att göra ett bra arbete, säger Jonatan Svensson, styrelseordförande för Svenska Studerandes Intresseförening.

Vad är problematiken med att medlemskorporationerna betalar för en offentlig studenttidning?

– Det är svårt att sälja. Jag tycker personligen att man får sin medlemsförmån genom att det ändå trycks en studenttidning på hösten som delas ut. Dessutom ges den till abiturienter som ska börja studera, säger Svensson.

Alternativet?

– Jag tror inte att det finns något alternativ för om man skulle ha en betalvägg så har man en liten läsarbas på ungefär 4 500 personer. En betalvägg på Studentbladet skulle kräva ett väldigt exklusivt material. Vi vill skapa någonting som alla har nytta av. Den öppna lösningen är rätt väg att gå.

Det sker en öppen dialog mellan medlemskorporationerna och SSI. Enligt Svensson är medlemskorporationerna och SSI ense och lösningsorienterade.

– Vi är öppet sams om att tidningen ska vara öppen för alla. Det är svårt motivera varför man ska betala för en öppen tidning, det är något som vi måste jobba vidare med. Vi kommer inte att kunna ha samma system med medlemsavgiften i framtiden. Vi håller på att se på sätt att omstrukturera styrelsens arbete och finansiering.

SSI skapades som en förening som skulle ge ut Studentbladet. Att SSI har ordet ”intresse” i sitt namn är ganska missvisande. Som styrelse har man inte gjort så mycket intressebevakning, anser Svensson.

– Nu ska vi se över verksamheten och se hur styrelsen kan börja jobba mer för medlemskorporationerna. Ordna evenemang, inte fester, utan öppna evenemang för att knyta kontakter med andra organisationer och på svenska.

Mer om SSI:s antågande i höst. Den 17 november blir det ett evenemang. Temat är ännu inte klart.

– Vi håller på att skapa en ny identitet för styrelsen. På hösten ges tid för pilotprojekt.

Det var inte tänkt att de skulle bli så här för Svensson och de andra i SSI:s styrelse.

– När styrelsen blev invald i år så var det inte till det här arbetet. Arbetsuppgifterna var inte klara. I framtiden ska det väljas styrelsemedlemmar som är aktiva och som kan göra mera arbete för föreningen.

Styrelsemedlemmarnas mandatperioder på två år ska egentligen överlappa varandra. Men nu kommer största delen av medlemmarna av olika skäl sluta vid årsskiftet. På höstmötet i december väljs det nya styrelsemedlemmar. Svensson kommer att fortsätta vara kvar nästa halvår. Inte som ordförande men som en annan styrelsemedlem.

– Jag känner att jag inte kan vara bara ett år. Jag känner att jag med min erfarenhet kan hjälpa till med övergångsperioden. När jag började behövde jag lära mig allt från grunden. Få visste vad förtroendeuppdraget gick ut på. Jag vill göra övergången mer stabil.

Samma överlappande effektivering gäller redaktionen. Den nya community managern ska hjälpa den nya chefredaktören, som väljs i december 2017, att lättare komma in i sitt arbete.

Dialogen hålls öppen med Novium fastän Novium valt att lämnat SSI i slutet av detta år.

– Efter att Novium valt att lämna SSI har de ändå varit med i diskussionen. Novium vill diskutera SSI:s och Studentbladets framtid. I styrelsen och medlemskorporationerna är man lösningsorienterad. Jag har en positiv inställning inför hösten.

Till nästa styrelseval krävs det styrelsemedlemmar som tar aktivare del i SSI:s arbete.

– Det har varit en lärorik vår och jag hoppas att det blir en lärorik höst också. Förändring är alltid obekvämt men jag tror att i slutändan kommer man att hitta en lösning som fungerar för alla parter. Arbetet fortsätter, säger Svensson.

Redaktör för Studentbladet.

Vad tycker du?