Hoppa till innehåll

Studenttidning i Sverige får hållas redaktionellt oberoende

Gaddens chefredaktör Cornelia Thomasson hoppas på att den nya projektledaren kommer vara utbildad inom journalism så att det även i fortsättningen kommer finnas någon som håller i trådarna, trots att det inte kommer finnas anställd redaktion eller budget för papperstidning.

Vad innebär detta för Gaddens framtid?

– Beslutet som togs under gårdagens valfullmäktige innebär att rollen som ansvarig utgivare kommer att tillfalla en person, en projektledare, som inte har en ledande position inom organisationen. Tidningen kommer varken att ha en anställd redaktion eller budget att ge ut en papperstidning under kommande läsår. Det innebär att journalistiken kan sättas på paus. Men förhoppningsvis kommer den anställda projektledaren att vara utbildad journalist som både har kompetens och vilja att hålla i gång någon form oberoende rapportering under utredningen. Det vore hemskt om ingen rapporterade om vad som händer på SUS och universitetet under nästa läsår.

I en intervju för Sveriges äldsta studenttidning Lundagård kommenterade kårstyrelsen:

”Våra medarbetare ska kunna känna sig trygga i vetskapen att ingen på deras eget kontor letar efter ”scoops” eller ”stories”, potentiellt på deras bekostnad. Det utgör ett orosmoment, det riskerar skapa en stämning av misstänktsamhet och bidra till en tystnadskultur.”

I och med ändringen som förslogs skulle Gadden ha förlorat sitt redaktionella oberoende. Detta gjorde att flera medier visade sitt stöd för Gadden, bl.a. Sveriges journalistförbund och Fackförbundspressen.

Vad skulle en studenttidning utan den granskande aspekten egentligen vara?

– En studentkårstidning som inte granskar är ett reklamblad för kåren. Jag säger inte att det är fel av en organisation att vilja ha en kommunikationskanal som bara berättar om alla trevliga saker de gör, men det är absurt att försöka göra om en existerande granskande produkt till en okritisk kommunikationskanal. Lite som att Bonniers skulle göra om Dagens Nyheter till sin egna kundtidning men låter den heta likadant. Det är att föra läsarna bakom ljuset. Dessutom är en sådan förändring som kårstyrelsen föreslog att direkt minska medlemmarnas och studenternas insyn i organisationen och det är inte snyggt eller demokratiskt. Att våga ha en granskande tidning är att visa att man är öppen mot sina medlemmar. Jag tycker att studenterna förtjänar att ha en bundsförvant i egenskap av ett granskande medium som har deras intresse i fokus, säger Thomasson.

Tror du att ni kommer bli ett fullt digitaliserat webbmedium?

– Jag tror att den här papperstidningens glansdagar är förbi. Förhoppningsvis kan den fortsätta att tryckas i någon utsträckning, kanske distribueras på campus eller liknande. Men ja, jag tror och hoppas att kåren ämnar göra en ordentlig digital satsning där Gaudeamus får en chans att blomstra. Det är vad vi på redaktionen velat under flera års tid, men inte fått gehör för. Exempelvis skulle det vara trevligt att få pengar till att utveckla en webb som är responsiv – det är liksom ett måste i dag – och kanske även pengar till att satsa på ljud eller rörlig bild. Jag håller tummarna.

Vad tycker du?