Hoppa till innehåll

Novium lämnar SSI

Noviums ordförande Jenny Melin säger att medlemsavgifterna är den största orsaken bakom beslutet.

Vad är orsaken till bakom beslutet att gå ur SSI?

– Främsta orsaken är nog medlemsavgifterna. Vi betalar en stor medlemsavgift för någonting som alla har tillgång. Vi sitter och betalar 14 000 om året.

Hur ser du på SSI:s framtid?

– Vi hoppas nog ändå att de finns kvar och fortsätter, men vi känner att vi har inte råd att betala de här summorna.

Hur ser du på att medlemsavgiften bestäms av medlemsmötet och att ni också varit med och beslutat om avgiften?

– Vi diskuterade kring medlemsavgifterna också på vårmötet och jag hade en känsla av att medlemsavgifterna inte skulle sänkas på flera år så det kändes som att medlemsavgifterna inte skulle sänkas oavsett vad vi tycker.

Hur ser du på att det inte fördes diskussion med SSI på förhand?

– Vi har meddelat för två år sedan att vi är oroliga för framtiden och vi har funderat passivt och aktivt på det här under flera års tid.

Är det någonting mer du vill tillägga?

–Det är ju inte personligt mot någon, men vi kände att det här är någonting vi måste göra för att kunna gå vidare.

”Beslutet kom som en överraskning”

SSI:s ordförande Jonatan Svensson kommer in till redaktionen i upprymt tillstånd. Enligt Svensson är beslutet ett hårt slag mot samarbetet inom Svenskfinland för studerande och framför allt för möjligheterna att utveckla Studentbladet till en gemensam plattform för finlandssvenska studerande.

Visste du om att Novium planerade att lämna SSI?

– De har sagt en längre tid att de har varit oroade för framtiden och det är därför vi har genomfört förnyelser som till exempel Studentbladets digitalisering. Men beslutet om att gå ur SSI kom som en överraskning för mig och vi har inte fört några diskussioner om saken på förhand.

Vad innebär det här för Studentbladets framtid?

– Vi har ju inte hunnit sätta oss ner ännu för att diskutera saken inom styrelsen men såklart kommer det här att ha en stor påverkan för verksamheten. Jag tror inte att det kommer att innebära döden för SSI och Studentbladet, men det kommer att krävas ännu större förändringar.

Noviums representant i SSI:s styrelse Iines Vikiö meddelar att hon inte var medveten om planerna att gå ur föreningen.

– Jag fick veta om saken idag, säger hon på fredag, dagen efter att Novium fattat beslutet.

År 2013 beslöt Åbo Akademis studentkår att lämna SSI och 2015 bestämde Hankens studentkår att gå ur.

Grundar sig på missförstånd

Enligt SSI:s styrelseordförande Jonatan Svensson grundar sig utträdet delvis på ett missförstånd. Novium skriver så här i sin anmälan om utträde:

”Eftersom medlemsavgiften inte heller kommer att sänkas ser Novium ingen annan utväg än att lämna SSI snarast möjligt”

Det har däremot förts diskussioner inom SSI och också på föreningsmötet att sänka medlemsavgiften på sikt.

– Det är svårt att sätta en siffra på hur mycket medlemsavgiften kunde sänkas i och med att digitaliseringen av Studentbladet i nuläget kräver investeringar, men kommer att leda till inbesparingar på lång sikt. Vi har inte ens hållit på med det här ett år ännu, säger Svensson.

– I och med att Novium inte diskuterade utträdet på förhand verkar det budskapet inte ha nått fram. Om de hade haft ett akut behov av att sänka medlemsavgifterna så kunde vi ha gjort det. Men vi ansåg att det var viktigare att utveckla Studentbladet till en plattform som skulle erbjuda kårerna någonting på längre sikt än att sänka medlemsavgifterna det här året.

Läs Noviums officiella anmälan om utträde.

Erik Sandström är journalist och Studentbladets f.d. chefredaktör.

4 kommentarer till “Novium lämnar SSI”

  1. Korrigering: Meddelandet om utträde kom inte först på Facebook, utan ordförande för SSI Jonatan Svensson informerades först, i enlighet med SSI:s stadgar.

Vad tycker du?