Hoppa till innehåll

Karriärsafari – Humanisten på Hanken

– Många humanister har ingen självklar yrkesidentitet, vilket påverkar deras självförtroende på arbetsmarknaden. Därför är det viktigt för humanister att kunna lyfta fram sina styrkor, säger Helena Strandell, planeringschef på Hanken.

Strandell fungerar både som guide och attraktion för Ylva Biri som deltar i karriärsafari för humanister. I två dagar har Biri, som studerar engelska vid Helsingfors universitet, sprungit efter Strandell på diverse möten och diskuterat högskolors kvalitetsstämplar och utbildningspolitik. Men framför allt har de talat om karriärmöjligheter.

– Det är svårt att marknadsföra sina kunskaper och att veta hur man ska tillämpa dem. Humanister har ofta ett väldigt brett kunnande, men karriärsafari hjälper en att se vilka kunskaper som faktiskt är viktiga, säger Biri.

Humanisternas styrkor

Helena Strandell tror att det är bra att ha ett särintresse som driver en för att hitta sin yrkesbana. Hon var själv väldigt aktiv i studentföreningar vilket ledde till arbetet på Hanken.

– Jag har haft sju olika jobb i huset så jag har verkligen varit på jobbsafari själv, skrattar Strandell.

”Humanister har en förståelse för mångfald i olika kulturer och bland individer”

Strandell har under sin karriär hunnit fundera igenom vad hon fått ut av sina egna studier och räknar upp flera av humanisternas trumfkort: Kritiskt tänkande, strategiskt tänkande, forskningsmetodik, problemlösning och skickliga skribenter.

– Personer med ett gott språk är en stor tillgång för en arbetsplats, säger Strandell.

– Humanister har en förståelse för mångfald i olika kulturer och bland individer. Och vi språkvetare är speciellt bra på att skriva strukturerat och på att behärska ordnyanser, tillägger Biri.

Placeholder bild för media som inte längre existerar
Den ursprungliga bilden har tyvärr försvunnit från våra arkiv. Originalbildens bildtext: ”Helena Strandell (till vänster) visar upp arbetet på Hanken för Ylva Biri, som studerar engelska vid Helsingfors universitet”. Bild: Studentbladets grafiska hustomte.

Helena Strandell har studerat pedagogik vid Helsingfors universitet och är med i universitetets alumnförening. Det var via alumnföreningen hon fick förfrågan om hon kunde visa upp sin arbetsplats för en studerande.

– Jag tycker man ska öppna dörrarna till arbetslivet och etablera kontakterna till potentiella arbetsgivare också för humanister. Det finns jättemycket sådant vid de ekonomiska utbildningarna, säger Strandell.

”Vi humanister brukar skämta om att vi ändå i slutändan kommer att jobba som försäljare på McDonalds”

Hanken har tät kontakt med näringslivet och representanter för näringslivet deltar till och med i att bygga upp Hankens studieplan för att ekonomernas utbildning ska motsvara branschens framtida krav. Vid de humanistiska utbildningarna är kontakten till arbetslivet inte alls lika konkret och den stereotypa bilden av skrala karriärmöjligheter stärks inte minst av humanisterna själva.

– Vi humanister brukar skämta om att vi ändå i slutändan kommer att jobba som försäljare på McDonalds, men att säga så försämrar självkänslan, säger Biri.

Dubbelt så många sökande som alumner

Enligt Helena Strandell var det synd att inte fler alumner gläntade på dörren för att ge studerandena en chans att bekanta sig med arbetslivet. Kring 60 studerande ansökte om att få en av de knappa 30 platserna. Kaisa-Leena Rahikka, som var ansvarig för projektet, är ändå väldigt nöjd med karriärsafarin som ordnades för första gången av Helsingfors universitets humanistiska fakultetsförening Humanisticum.

– Konceptet var helt nytt både för oss och för alumnerna, och vi hade inga egna kontakter till någon av alumnerna när vi körde igång projektet. Vi är otroligt tacksamma att 26 alumner ändå ställde upp och jag tror att vi kommer att få med ännu fler i framtiden efter en så positiv upplevelse, säger Rahikka.

”Universitetet erbjuder tyvärr inte alltid möjligheten att bekanta sig med den egna branschen”

Motsvarande projekt har genomförts förut av bland annat föreningen för kommunikationsstuderande vid Helsingfors universitet, Media rf, och vuxenutbildningsföreningen Aikuiskasvatusten kilta, som båda gav goda råd för safarin. Enligt Rahikka arrangerades karriärsafarin för att studerande skulle få bekanta sig med arbetslivet i praktiken.

– Universitetet erbjuder tyvärr inte alltid möjligheten att bekanta sig med den egna branschen och sina egna styrkor, säger Rahikka.

Är det svårt för humanister att knyta kontakter till arbetslivet?

– Humanister arbetar i väldigt olika branscher och det är viktigt att lyfta fram just den mångsidigheten och meningen med vårt karriärsafari är att visa det tvärvetenskapliga kunnandet som humanister har. Det är viktigt att lyfta fram sina egna kunskaper eftersom det kan vara svårt att profilera sig på arbetsmarknaden.

Kommer ni att ordna karriärsafari igen?

– Förstås! Vi har fått väldigt uppmuntrande respons och jag tror vi att kan hjälpa studerande och alumner att mötas också i framtiden.

Erik Sandström är journalist och Studentbladets f.d. chefredaktör.

Vad tycker du?