Hoppa till innehåll

UngInfo vill göra stöd lätt att hitta

Mirjam Malik jobbar på Luckan och har varit med och utvecklat samt marknadsfört mobilappen. Idén för UngInfo-appen föddes eftersom forskningsresultat har visat att det är svårt för svenskspråkiga unga att hitta information om olika sorters stödtjänster.

– Ofta är problemet det att då man googlar och kommer till en hemsida som är översatt till svenska, finns själva servicen inte på svenska då man ringer dit, säger Malik.

”Det finns fler svenskspråkiga tjänster än man kunde tro. Ofta är problemet det att man inte hittar dem.”

Appen är uppbyggd runt fyra huvudkategorier; Ekonomi, studier, arbetsliv och välmående. Malik menar att det är runt dessa kategorier som unga oftast har mest frågor kring. En till kategori om boende är under arbete. Ifall unga inte får det stöd som behövs inom de områdena kan det ofta innebära att unga känner sig utanför eller helt enkelt blir sysslolösa. Kartläggningen över stödtjänsterna är väl genomgången, Malik försäkrar att all service som kommer upp på appen garanterat fungerar på svenska.

– Det finns fler svenskspråkiga tjänster än man kunde tro. Ofta är problemet det att man inte hittar dem.

Hur fungerar appen?

Appen är uppbyggd i en lätthanterbar form, man kan söka under frågor, kategorier och regioner. Under varje kategori hittas tjänster där man kan läsa om ämnet eller så finns det tjänster där man kan få hjälp ansikte mot ansikte. Det hittas chattrum, eller ett nummer dit man kan ringa för att få hjälp. Ifall man letar under “regioner” hittas de svenskspråkiga stödtjänster som finns inom det området. För tillfället fungerar appen i Nyland.

– Målet är att utvidga appen över hela Svenskfinland. Men vi väntar ännu på finansiering för att kunna förverkliga det.

Appen har också en inbyggd kalender som med uppkommande evenemang som kan vara viktiga för unga. För tillfället finns högskolornas gemensamma ansökan och publiceringstider i almanackan.

Erik Sandström och Charlotte Lindberg utvädrerar UngInfo-appen:

Din personliga assistent

Arbetsgruppen för UngInfo-appen har visioner för framtiden om hur appen ska kunna utvecklas. De vill bygga in en kalender som fungerar som ens personliga assistent och som påminner om till exempel deadlines och ansökningsdatum. Malik berättar att kalendern som ska utvidgas skulle täcka till exempel ansökningstider för olika stipendier och anmälningstider för olika prepkurser.

– Det skulle vara hemskt synd ifall det skulle falla på att man helt enkelt inte kommit ihåg att ansöka i tid, därför vill vi utveckla appen till en personlig assistent som påminner om de viktigaste sakerna.

Utöver detta siktar arbetsgruppen på att samla ihop en ordbok med svåra termer som kan uppkomma då man läser om boende eller om arbetsmarknaden.

Den primära målgruppen för UngInfo appen är svenskspråkiga ungdomar som är i behov av hjälp och stöd. Appen kan också användas av professionella inom ungdomssektorn samt vårdnadshavare och andra vuxna som vill stödja ungdomar.

Vad tycker du?