Hoppa till innehåll

Kommentar: Bästa studiestaden efter valet

Det är en viss skillnad på Novium, med sina 2000 medlemmar utspridda över halva Finland, och HUS med 30 000 medlemmar i Helsingfors. Det leder naturligtvis till olika förutsättningar och arbetssätt.

Ändå arbetar kårerna för gemensamma ändamål. Så gott som alla kårer som Studentbladet talat med är oroade för att unga inte kommer att rösta och talar om medvetna satsningar för att aktivera sina medlemmar. Det här handlar inte bara om ett demokratiskt dilemma om folk inte röstar. Det handlar också om makt.

De som för ungas talan väljs inte in om unga inte röstar. De som för studerandes talan väljs inte in om studerande inte röstar. Det blir helt klart svårare för kårerna att lobba för studerande-ärenden om det inte väljs in någon som bryr sig. Det är förstås inte bara frågan om kårernas makt utan maktfördelningen överlag.

Om vi ska tro de senaste nyheterna ser det ändå ut att bli ett riktigt röstkalas i år.

Diffusa namn på samarbetsnätverk

”Det är lättare att påverka då vi är många som jobbar tillsammans” säger Åbo Akademis studentkårs (ÅAS) ordförande Pontus Lindroos i Studentbladets intervju.

Vikten av att samordna sig syntes också tydligt då alla kårer vi talade med hade slagit sig samman för att påverka politiken. De nationella organisationerna Finlands studentkårers förbund (FSF) och Finlands studerandekårers förbund (Samok) är förstås en viktig del av högskolepolitiken. Men de lokala sammanslutningarna Grupp 40 000 i Åbo och World Student Capital i huvudstadsregionen är de mest centrala i samband med kommunalvalet.

Jag måste väl passa på att påpeka att World Student Capital kanske inte är det mest beskrivande namnet för nätverket. Innan jag visste vad det var ignorerade jag ganska långt all information som kom från dem. Det kändes helt enkelt som en diffus internationell organisation som inte har någonting med mitt liv att göra. Ett tråkigt men beskrivande namn skulle kanske få flera att ta dem på allvar.

Gemensamma frågor

Kårerna har många gemensamma frågor på agendan, viktiga frågor är bland annat kommunaltrafik och studerandes hälsa. I Helsingfors är studiebostäder en speciellt viktig fråga och i Åbo lyfter både ÅAS och Novium fram praktikplatser som speciellt viktiga.

En sak är alla åtminstone överens om: ”Vår stad ska bli den bästa studiestaden!”. Det leder ju till en viss konkurrens … Statistiskt sett så har förstås Novium bäst chanser att ta hem segern eftersom de har flest städer med i spelet.

Erik Sandström är journalist och Studentbladets f.d. chefredaktör.

Vad tycker du?