Hoppa till innehåll

Ett geografiskt svårt val för Novium

– Våra medlemmar befinner sig på fyra olika orter – nämligen Raseborg, Jakobstad, Vasa och Åbo. Därför är det svårt att enas om ett gemensamt kommunalpolitiskt program. Kommunerna är väldigt olika, säger Pontus Saxén, högskole- och socialpolitisk ansvarig i Noviums styrelse.

Saxén, ursprungligen från Nokia, studerar maskin och produktion för det tredje året på Yrkeshögskolan Novias campus i Vasa. I år han hand om högskolepolitiken för studerandekåren Novium.

Hittills har Novium deltagit i ÅAS valtorg i Åbo och ordnat en egen kommunalvalsdebatt i Raseborg. På övriga orter har de inte haft någon valdebatt.

”Novium är ingen stor studerandekår. Medlemsantalet är nästan 2000 av de cirka 4000 som studerar på Novia.”

– Inför valet har vi kommunicerat med våra medlemmar och tipsat om andra kommunalvalsdebatter. Svenska Yle hade nyligen en i Vasa och i veckan hade också Vasa universitet en egen. Om vi skulle ordna en egen skulle den lätt hamna i skymundan.

Novium är ingen stor studerandekår. Medlemsantalet är nästan 2000 av de cirka 4000 som studerar på Novia.

– Speciellt nu då det är kommunalval har vi inte lika stor slagkraft som andra kårer. Det bästa vi kan göra för våra medlemmar är att berätta vad som händer och speciellt följa med av det som Finlands studerandekårers förbund, Samok, rapporterar. De har den kraftigaste påverkningsförmågan på nationell nivå, säger Saxén.

Däremot deltar Novium i ett kommunalpolitiskt program i Åbo, i den så kallade Grupp 40 000, med andra yrkeshögskolor och universitet.

– Det är ett bra program. Samarbetet ger en bättre slagkraft för att studerandes åsikter ska nå politiker. Istället för att alla kårer har sina egna kommunalvalsprogram så enas man vid ett gemensamt. Med det här programmet får även en liten kår en synlig plats, säger Saxén.

I Grupp 40 000 finns det en särskild het punkt för Novium

– Den viktigaste frågan för våra studerande i Åbo är praktikplatserna eftersom det ingår en obligatorisk praktik i våra studier. Novia kan inte ordna praktikplats för alla och det här kan vara problematiskt för den studerande.

– I Grupp 40 000:s kommunalpolitiska program står det att Åbo bör vara en förebild för de övriga arbetsgivarna i regionen. Staden bör erbjuda och marknadsföra avlönade praktik- och andra arbetsperioder för högskolestuderande. Många utbildningar har ett krav på utförd praktik och det här kunde staden hjälpa till med, säger Saxén.

Utöver det finns det en politisk linjedragning som är aktuell för Novium. Bättre hälsa och motion för studerande och personal. Modell tas från Åbo. Där har Novium med andra kårer en lite längre tid deltagit i ett projekt vid namnet CampusSport. En arbetsgrupp har tillsatts för att kontakta staden och företagare och få dem att sänka priserna på betalda motionsformer inom individuell motion såsom gym och olika startkurser.

”Det finns ingen vits med att universiteten och yrkeshögskolorna bråkar sinsemellan om det handlar om samma sak.”

– Motion och hälsa är något som alla gynnas av och kårerna finns till för att studerandes situation ska bli bättre. Jag anser att alla studerandekårer borde sträva efter samma mål. Det finns ingen vits med att universiteten och yrkeshögskolorna bråkar sinsemellan om det handlar om samma sak.

På Noviums kansli på Wolffskavägen i Vasa tar man kommunalvalet med ro, men det finns orosmoln på horisonten. Nya lagändringar angående studiestödet, studielånen och bostadsbidraget ändras i augusti.

– Tyvärr, under det här kommunalvalet, finns det inga frågor som handlar om studerande. Det är beklagligt.

Redaktör för Studentbladet.

Vad tycker du?