Hoppa till innehåll

SHS marknadsför ”osexigt” val

Med kommunalvalet bakom hörnet lägger SHS i en extra växel för att aktivera sina medlemmar. Petra Laiti som ansvarar för kårens högskolepolitik satsar på att nå unga främst genom digitala kanaler.

– Vi genomförde en kommunalvalsdebatt som var mycket lyckad innehållsmässigt, men med få i publiken. Det är svårt att få unga att komma på plats och jag tror att sociala medier är ett mycket mer effektivt sätt att nå dem.

I förra kommunalvalet röstade bara en tredjedel av unga väljare, och enligt Laiti är den största utmaningen att kommunalvalet anses “osexigt”, trorts att lokalval påverkar den egna vardagen betydligt mer än riksdags- eller presidentval. Samtidigt menar hon att väldigt få kandidater har försökt nå ut till hankeiterna.

– Politiker tar inte unga väljare seriöst och ids inte ens försöka locka dem.

Borde inte unga själva ta initiativ?

– Det tycks inte vara självklart för unga att rösta i kommunalvalet, men jag ser det som mitt personliga ansvar att aktivera studerande inför valet. Jag är mellanhand för kandidater och studenter, men helst skulle jag ta bort mig själv ur ekvationen och få kandidaten att nå studenten direkt.

Enligt Laiti är hankeiter ofta väldigt samhällsengagerade, men ofta intresserade av mer internationella frågor. Det hör ihop med att Hanken har ett mycket internationellt fokus och många är till exempel intresserade av att göra karriär utomlands efter studierna.

– Andan vi studerar i är väldigt internationell och det ses som en merit att hålla koll på internationell politik, vilket är jättebra, men det kanske minskar intresset för lokala frågor.

Vilka kommunalpolitiska frågor är viktigast för SHS?

– Språkfrågan tänker jag på först eftersom det är det som skiljer oss från de flesta andra kårer.

SHS och Arcadas studerandekår är de enda helt svenskspråkiga kårerna i huvudstadsregionen, vilket gör svenskans ställning till en speciellt viktig fråga för SHS. Därför vill Laiti lyfta fram vikten av att Helsingfors som tvåspråkigt och att det finns flera förbättringar att göra.

Enligt Laiti är de huvudsakliga målen som kåren arbetar enligt jämlikhet, transparens och hållbarhet, men utöver det är SHS:s politiska vinkel ganska bred eftersom kåren representerar en bred skara medlemmar.

Hur arbetar SHS inför kommunalvalet?

– Det handlar främst om marknadsföring. Fram till valet är det min uppgift att försöka hitta nya sätt att påminna folk om valet och hur det påverkar dem. Att rösta är en rättighet, men i princip också en plikt.

SHS är, precis som de andra student- och studerandekårerna i huvudstadsregionen, del av nätverket World Student Capital, som är den främsta kanalen för att föra fram studerandes intressen i lokalpolitiken.

Erik Sandström är journalist och Studentbladets f.d. chefredaktör.

Vad tycker du?