Hoppa till innehåll

HUS väl rustade inför valet

Hur når ni ut till alla studerande?

– Studentkåren har sin egna informationskampanj, vi har publicerat blogginlägg och dessutom uppmuntrat våra organisationer att delta i diskussioner och evenemang som anordnats i samband med valet. Det kan hända att de flesta som deltar är samma personer som redan färdigt är intresserade och skulle rösta, men vår tanke är att organisationerna som arbetar nära studerande kanske skulle inspirera dem att vara med och påverka, säger Elli Saari, styrelsemedlem i HUS.

Enligt Saari inser inte folk att  desto mindre valet är, desto viktigare är det för den enskilda personens vardag. I presidentval är röstningsprocenten högre eftersom det anses viktigt, men det som bestäms på just fullmäktigenivån påverkar exempelvis hur mycket pengar du har kvar på kontot efter boendekostnader eller hur mycket tid du spenderar i kollektivtrafiken på daglig basis.

– I medierna har man byggt upp kommunalvalet som borgmästarval trots att det inte är det. Men ifall man vill ha någonting positivt utav det, så personifierar det valet mera, vilket i sin tur kanske uppmuntrar folk mera att följa med kommunalvalet, säger Joel Lindqvist, styrelsemedlem i HUS.

Bostadsproduktionen

– Vi fokuserar på Ara:s (Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet) lägenheter, alltså understödda lägenheter. Vi höjde kvoten för studiebostäder i Helsingfors ifjol så det byggs 300 nya lägenheter årligen. Nu har vi ett ambitiöst mål som fokuserar på att vi ska få offentligt stödda bostäders antal att stiga från 1500 till 2000. På det hela taget vill vi öka byggandet av bostäder i Helsingfors. Eftersom det trots allt är den enda hållbara lösningen, säger Lindqvist.

Tvärtrafiken på rätt spår

– Enligt World Student Capitals (WSC) enkät 2015 var det största missnöjet gällande trafik brist på tvärtrafik. Därför stöder vi exempelvis Vetenskapsspåran -projektet, som planerats redan under en längre tid men väntar på att bli implementerat. Det är politiskt bestämt att vi ska få Spårjokern samt Kronobroarna, men vi tycker att nästa steg är Vetenskapsspåran, som skulle förena tio högskolecampus och därmed 40% av huvudstadsregionens studerande. Det vore även en bra lösning för helsingforsregionens kollektivtrafik i helheten, säger Saari.

Flexibel dagvård

– Vi har Lilla HUS, som erbjuder förmånlig barnpassning för studerande. Trots att staden stöder tjänsten med en viss summa årligen så anser vi att detta inte är ett ärende som studentkåren, utan staden, borde se till efter. Vi anser att staden bör erbjuda en flexibel dagvård på deltid, utan att studerandena ska gå miste om sin rätt till hemvårdsstöd, som är ett mycket betydande stöd för studerande med familj, säger Lindqvist.

– I förra kommunalvalet så var sex procent av de valda under 30-åriga. 27% av Helsingforsbor tillhör den åldersgruppen. Men hur uppmuntrar man de unga att rösta? Vår åldersgrupp är nämligen den mest passiva vad det gäller röstning, då man jämför samma åldersgrupper från tidigare generationer, säger Saari.

Vad tycker du?