Hoppa till innehåll

AUS redo för kommunalval

Startskottet för arbetet inför det stundande valet började redan i fjol då Aalto-universitetets studentkår formulerade sitt kommunpolitiska valprogram. Nu har kåren lagt in en högre växel och därmed påbörjat sin egentliga valkampanj. Kåren bjuder bland annat in kandidater att delta i speed-dating med studerande och delar ut gratis kondomer som uppmanar studerande att ta sig till vallokalerna.

– Unga röstar i en oroväckande liten utsträckning i val. Vårt mål är att försöka få våra medlemmar att ställa upp som politiska kandidater, engagera sig i valkampanjer och diskutera med kandidaterna. Och självklart rösta i valet för att känna att de själva kan påverka i samhället, säger Oskar Niemenoja, styrelsemedlem i AUS.

Aalto-universitetets studentkår representerar omkring 15 000 studerande. AUS ingår också i samarbetsnätverket World Student Capital där huvudstadsregionens studentkårer från yrkeshögskolor och universitet ingår. Nätverket representerar 100 000 studerande.

”Vi ger inga färdiga svar eller berättar på vem studerande ska rösta på”

Niemenoja anser att kåren har två huvudsakliga uppgifter.

– Det handlar om att föra fram de teman som är viktiga för studerande till de politiska kandidaterna. Det handlar också om att informera och utbilda våra medlemmar om vilka kandidater de kan rösta på samt vart man kan gå och rösta.

– Vi är neutrala när det gäller partier och lyfter fram olika alternativ jämlikt. Vi ger inga färdiga svar eller berättar på vem studerande ska rösta på.

Bostäder kommer först

I kårens valprogram ingår en rad olika mål som strävar till att förbättra studerandes vardag i Esbo. Det som kåren lägger mest krut på under valet är att lyfta fram bostadspolitiken.

– Vi anser att skapandet av fler boendemöjligheter är det mest direkta och jämlika sättet att påverka studerandes välbefinnande på, säger Niemenoja.  

AUS har flera bostadsprojekt på gång och vill se att fler studentbostäder byggs i anslutning till kollektivtrafiken. Kåren satsar också på att bygga i områden där större trafikförbindelser håller på att etableras. För att uppnå detta arbetar kåren tätt med kommunen.

– Vi är en stor bostadsproducent av studentbostäder i huvudstadsregionen och diskuterar våra bostadsprojekt med kommunpolitiker och tjänstemän, till exempel inom planläggningen. Det är ett pågående arbete tillsammans med kommunen där vi följer med beslutsfattandet, tar ställning och deltar aktivt i debatten.

I valprogrammet ingår också mål om att främja hållbar trafik, vilket innefattar både förbättrandet av cykelvägar men också att satsningar ska göras på kollektivtrafiken. Målen handlar också om att öka studerandes välmående genom införande av gratis preventivmedel för alla unga under 25 år. Ett annat tema är att stödja studerandes företagsamhet.

– Det är väldigt intressanta tider just nu. Och det har varit positivt att se hur beslutsfattarna tagit emot våra initiativ och lyssnat på oss studerande när det gäller de frågor där det är viktigt för oss att bli hörda. Jag är positivt inställd och tror vi faktiskt lyckas bygga ett bättre framtida Esbo för studerande.

Vad tycker du?