Hoppa till innehåll

Breda program ersätter specifika huvudämnen

Antalet nybörjarplatser förblir ändå oförändrat. De flesta av de nuvarande examensstrukturerna förnyas och ersätts med breda kandidatprogram som slår ihop flera av de tidigare huvudämnena.

– Helsingfors universitet har fått en del kritik i internationella utvärderingar för att ha för snäv inriktning på vissa huvudämnen, men med de nya, bredare helheterna blir det lättare för studenten att välja rätt, säger Anna Henning-Lindblom, ledare för Svenska social- och kommunalhögskolans (Soc&kom) nya kandidatprogram.

I det nya kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper slås fyra av de nuvarande fem ämnena – journalistik, socialpsykologi, sociologi och statskunskap – ihop till ett ansökningsmål, medan socialt arbete (på grund av striktare behörighetskrav) förblir ett skilt ansökningsmål.

Sök in först, välj sedan

Reformen motiveras bland annat med att man inte direkt efter gymnasiet behöver välja exakt vad man vill inrikta sig på. Efter att ha sökt in till programmet har man gemensamma studier och kan välja introkurser för att bekanta sig med olika vetenskapsområden innan man väljer sin inriktning. Många av de ämnen som undervisas på Helsingfors universitet har ingen direkt motsvarighet i gymnasiet, vilket kan vara en orsak till att de lockar relativt få sökare.

Att ämnena slås ihop kan också ha nackdelar. Universiteten kan omöjligen förutspå hur de antagna studenterna kommer att välja vetenskapsområden. På Soc&kom berör risken främst socialpsykologin, som i flera år har varit det populäraste ansökningsmålet.

– Den bästa situationen skulle ju vara om studenterna fördelar sig jämnt bland vetenskapsområden, men vid behov ordnas det ett urval i slutet av första studieåret, säger Henning-Lindblom.

”Den bästa situationen skulle ju vara om studenterna fördelar sig jämnt bland vetenskapsområden.”

Det finns inga kvoter för vetenskapsområden, men Henning-Lindblom uppskattar att det kommer att finnas ett tak på 25 studenter för socialpsykologi. För många kan inte välja samma inriktning, i och med att det på magistersidan däremot finns klara kvoter.

– För övriga vetenskapsområden på Soc&kom är det tänkt att valet ska vara helt fritt. Vi kan ju inte vara säkra, men erfarenheter från andra universitet med liknande system har varit att fördelningen brukar bli ganska jämn.

System där man först kommer in i högskolan eller fakulteten och senare väljer inriktning finns redan i Hanken och Åbo Akademi, men Henning-Lindblom påpekar att spektrumet är större på Soc&kom – skillnaden mellan till exempel journalistik och socialpsykologi är ganska stor.

På finskt håll finns det exempel av motsvarande system i Tammerfors och Östra Finland, där de antagna studenterna har tenderat att fördela sig rätt så jämnt mellan inriktningarna.

Större valfrihet

Speciellt då det kommer till valbara studier är studenternas flexibilitet större än tidigare.

Istället för att ha ett eller två biämnen kommer studenter att fritt kunna plocka mellan färdiga tematiska helheter samt enskilda kurser. Tanken är att studenter lättare ska kunna kombinera kurser på olika sätt för att bättre svara på arbetslivets krav.

Den ökade flexibiliteten medför också en viss osäkerhet om vilka kurser som kommer att vara populära.

”Ett av syftena med Stora hjulet är att ta bort överlappande utbildning och öka på samarbete mellan ämnen.”

– Exakt hurudant tryck det blir på vilka kurser kan vi inte förutspå, och jag tror att många på hela universitetet är lite oroliga över hur mycket studenter de kommer att få till sina program och kurser, säger Henning-Lindblom.

I princip kommer kursutbudet att bli mindre, i och med att ett av syftena med Stora hjulet är att ta bort överlappande utbildning och öka på samarbete mellan ämnen. Vissa kurser som tidigare varit ämnesspecifika blir nu gemensamma.

De som börjat studera hösten 2016 eller tidigare kan efter sommaren välja om de fortsätter enligt det gamla systemet eller övergår till det nya programmet. Det finns vissa skillnader, men i praktiken är de inte så stora, påpekar Henning-Lindblom.

– Det gamla kursutbudet kommer inte bli kvar parallellt med det nya, utan istället har vi en tabell över vilka kurser i det nya programmet ersätter de gamla.

Ansökan till kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper (med sökmålet samhällsvetenskap och sökmålet socialt arbete) stänger den 5 april.

Redaktionssekreterare 2019

Vad tycker du?