Hoppa till innehåll

Lärarutbildning lånar tutorer för att komma igång

Universitetslektor Anna Slotte berättar att klasslärarutbildningen var något som man väntat på länge och som fått mycket synlighet i medierna, vilket bidrog till det stora antalet sökande. Till utbildningen sökte 285 personer, varav 162 deltog i urvalsproven.

– Utgångspunkten var att vi visste att det fanns ett stort intresse i södra Finland för en klasslärarutbildning och det finns ett stort behov av lärare.

Allt var definitivt inte klappat och klart då de nya studenterna började fylla korridorerna i september. Den pedagogiska fakulteten har anställningsprocessen på gång för fem nya lektorer och två professorer för klasslärarutbildningen. Slotte, som var den första anställda inom utbildningen, påpekar att de studerande haft en väldig förståelse för dem.

– Jag tycker att de är förståelsefulla och smidiga gällande det här och allt annat. De är så engagerade och aktiva och tillför på så sätt mitt jobb så mycket energi.

Utbildningen har kört bra igång och enligt studerandena märks det knappt att det är första året eftersom allting gått så smidigt och smärtlöst.

Placeholder bild för media som inte längre existerar
Den ursprungliga bilden har tyvärr försvunnit från våra arkiv. Originalbilden var på Camilla Eriksson, tagen av Charlotte Lindberg. Bild: Studentbladets grafiska hustomte.

De 40 nya studerandena som började sina klasslärarstudier i höst hade inte samma tillgång till tutorer som alla andra. Trots detta har äldre studerande från andra utbildningslinjer på pedagogiska fakulteten ställt upp. Camilla Eriksson, 20, påpekar att det inte hade gått lika smidigt att komma in i studielivets vardag utan de äldre studenternas insats.

– Det har varit väldigt uppskattat att de ställde upp för oss. Vi har fått ta del av massor med roliga evenemang som stärkt vår gemenskap och är väldigt tacksamma för det.

Närapå alla Svenskfinlands tidningsredaktioner kom ut med nyheten om att det från och med hösten 2016 var möjligt att studera till klasslärare även i Helsingfors. Eriksson hade inte planerat att ansöka om studieplats vid klasslärarutbildningen men den stora mediesynligheten drog till sig hennes uppmärksamhet.

– Jag tror att det skulle ha tagit en längre stund för mig att komma på att jag vill bli lärare ifall utbildningen inte kommit hit till Helsingfors.

Placeholder bild för media som inte längre existerar
Den ursprungliga bilden har tyvärr försvunnit från våra arkiv. Originalbilden var på Daniela Sandström, tagen av Charlotte Lindberg. Bild: Studentbladets grafiska hustomte.

Daniela Sandström, 20, sökte in till klasslärarutbildningen i Vasa i fjol men kom inte in, vilket hon nu är ganska nöjd över. Sandström hade klart för sig att klasslärarutbildningen var hennes grej.

– Jag hade nog varit färdig att flytta upp till Vasa för att få utbildningen, men självklart är det lättare och skönare att kunna vara här.

Med 40 nya studenter kan det vara svårt att bygga upp gruppandan men enligt Eriksson och Sandström kommer alla bra överens och klassen är i kontakt med varandra nästan dygnet runt på sociala medier.

Enligt den Pedagogiska fakulteten kommer utbildningen att bidra med nya resurser för att förstärka utbudet för svenskspråkiga studier i den tvåspråkiga ämneslärarutbildningen vid fakulteten.

Placeholder bild för media som inte längre existerar
Den ursprungliga bilden har tyvärr försvunnit från våra arkiv. Så kan det gå när man badar med byxorna på. Bild: Studentbladets grafiska hustomte.

Vad tycker du?