Hoppa till innehåll

Språkförsökets följder oroar språklärarförbundet

Språklärarförbundet lyfter främst fram kravet på svenska i fortsatta studier och menar att ett försök med frivillig skolsvenska inte får vara ett hinder för att vidareutbilda sig eller för att hitta jobb. Till exempel inom gymnasier och yrkesskolor måste eleverna gå svenskakurser och enligt förbundet får försöket inte på något sätt äventyra elevernas behörighet till fortsatta studier.

Enligt förbundets ordförande Sanna Karppanen kräver försöket noggranna förberedelser och tillräckligt med tid.

– SUKOL förhåller sig i regel positivt till initiativ som gör språkstudier mångsidigare. De barn och ungdomar som deltar i försöket ska ändå inte försättas i en sådan situation att deras fortsatta studier eller arbetsansökan sätts i fara därför att de saknar krävda språkstudier.

Undervisnings- och kulturminister Sanni Grahn-Laasonen planerar att köra igång försöket i höst.

Erik Sandström är journalist och Studentbladets f.d. chefredaktör.

Vad tycker du?