Den ursprungliga bilden har tyvärr försvunnit från våra arkiv. Så kan det gå när man badar med byxorna på. Bild: Studentbladets grafiska hustomte.

I medeltal kommer studerandes bostadsstöd att öka efter övergången till allmänt bostadsbidrag. Ökningen kan höja hyrorna, speciellt för små bostäder på orter med hög andel studerande.

I höst kan studerande få till och med 406,40 i bostadsstöd, alltså dubbelt så mycket som det tidigare stödet på maximalt 201,60. Enligt Elias Oikarinen, docent vid Åbo universitet som forskar i dynamiken på bostadsmarknader, ökar ett högre stöd efterfrågan på små bostäder.

– Flera olika faktorer spelar in på hyresmarknaden, men ett högre stöd för studerande kan inverka på hyrorna speciellt för små lägenheter på orter med hög andel studerande.

Till exempel i Åbo, som har en hög andel studerande, kan ett högre stöd leda till högre hyror, framför allt närmare universiteten.

Höga hyror kan ändå betyda att studerande måste jobba, vilket i sin tur kan sänka bostadsstödet. Enligt Matti Tarhio, verkställande direktör för Helsingforsregionens studentbostadsstiftelse sr (Hoas) kommer förändringen att leda till att allt fler vill flytta in i deras studentbostäder.

– Studerande är tvungna att arbeta för att ha råd med hyrorna på fria marknaden i Helsingfors, men då man arbetar så minskar stödet. Eftersom våra lägenheter har en lägre hyra kommer efterfrågan på dem att öka.

Enligt Tarhio är 500 euro en ganska klar gräns, är hyran högre än det så måste man arbeta.

FPA uppskattar att 40 000 studerande går miste om sitt bostadsstöd efter ändringen i höst, att stödet minskar för 27 000 personer och att 100 000 studerande får ökat bostadsbidrag.

En stor förändring då studerande börjar få allmänt bostadsbidrag är att inkomsterna räknas per hushåll, inte per person. Om man bor tillsammans räknas man till samma hushåll ifall man har gemensamt hyreskontrakt. Vad de andra i ditt hushåll tjänar påverkar alltså bidragets storlek och enligt Elias Oikarinen kan det vara en faktor som får studerande att föredra att bo i egen lägenhet.

På Hoas har trenden redan länge gått mot att studerande vill ha egna lägenheter och Tarhio räknar med att utvecklingen fortsätter i samma riktning.

Om skribenten
Erik Sandström är journalist och Studentbladets f.d. chefredaktör.
Publicerad
januari 23, 2017

3 kommentarer om “Högre bostadsstöd pressar upp hyrorna för ettor”

  1. Ett fint beslut att bostadsbidraget kommer att vara bättre anpassat till hyrorna och 200 euro räcker inte långt i de större städerna. Samtidigt intressant att se på hur bidragen kan påverka bostadsmarknaden.

  2. Själv har jag kämpat länge och fått en riktigt billig hyreslägenhet (Låtom oss icke låtsas att pengarna skulle räcka till för det), och nu sjunker mitt studiestöd med 100€. I princip håller jag med om att det allmänna bostadsbidraget följer en bättre modell, men det känns nu surt att jag skulle få mer från FPA ifall jag bara hade flyttat till en nyare eller större lägenhet.

    • Tack för kommentaren, du har då inte haft turen (staten) på din sida. Nedskärningarna i studiestödet, och universiteten också för den delen, har varit på en enorm skala. Studerande lever redan nästan automatiskt under fattigdomsgränsen och att sänka studiestödet är inte en långsiktig lösning

Lämna ett svar