Hoppa till innehåll

Studentbladet förnyas och flyttar till webben

Beslutet fattades på utgivaren Svenska Studerandes Intresseförening SSI:s vårmöte torsdagen den 21 april. Till grund för diskussionen och besluten låg en utredning beställd av styrelsen och utförd av Morgan Digital och Lars Rosenblad, vilken framlades för vårmötet.

STBL ska synas och höras mera i framtiden

Studentbladet får en ny mediesajt som lanseras i början av 2017. Den kommer att vara fritt tillgänglig för alla. Målet är att utveckla den hundraåriga institutionen STBL i en värld i förändring, så att den ännu bättre än i dag kan förverkliga uppdraget som samhällspåverkare, intressebevakare och informatör för Finlands svensk- och tvåspråkiga studerande.

Beslutet att flytta fokus från pappersdistribution till webben har sin bakgrund också i de nya ekonomiska förutsättningar som förorsakats av Åbo Akademis Studentkårs utträde ur samarbetet 1.7.2014 och Svenska Handelshögskolans Studentkårs utträde 1.7.2016.

Övergången till den nya distributionsmodellen, med ett tidningsnummer vid sidan av webben, förbereds av en projektledare och en projektgrupp i öppen dialog med finansiärer och andra intressenter under andra halvåret 2016. I arbetsgruppen deltar representanter från SSI:s alla medlemskorporationer. Närmare beslut om arbetet fattas vid föreningsmöte i slutet av maj.

Studentbladet är Nordens äldsta studenttidning och kom ut första gången i december 1911.

 

Fanny Malmberg var Studentbladets chefredaktör 2016.

Vad tycker du?