Hoppa till innehåll

Var får man billig öl?

Den upprörda Hägerstensbon Rikard Johansson skrev en insändare till svenska Tidningen Liljeholmen/Älvsjö i januari där han beklagade sig över att ölen på hans lokalhak blivit allt dyrare då trettioplussare med feta plånböcker flyttat till kvarteren och nu vill ha lyxöl. Han ville stoppa gentrifieringen av bardisken.

Gentrifiering är ett begrepp som beskriver en stadsdels eller ett områdes utveckling. Det betecknar social statushöjning, vilket innebär att ett område, då det blir allt mer “städigt” också blir allt dyrare.

I Finland har de stora städernas dragningskraft ökat explosionsartat under de senaste fem åren och många områden på glesbygden blir allt tommare. Resultatet är att det blir allt svårare att sälja hus eller bostäder som är för långt ute på vischan, medan det inne i städerna blir allt svårare att hitta bostad, utbudet sackar efter och det blir allt dyrare att bo som följd. Många av städerna som nu lockar inflyttning är universitetsstäder. Helsingfors är i spetsen, åtföljd av Tammerfors, Uleåborg, och Åbo. Nittio procent av Finlands befolkning bor redan i storstadsregioner.

Detta tvingar fram en utveckling inte bara kring städerna, med en expansion utåt kranskommuner, utan också en utveckling inom städerna. Tomma tomter måste bebyggas och områden måste användas effektivare. Tidigare, aningen bortglömda, kvarter putsas upp och blåses liv i. Följden är att “ursprungsinvånarna” känner sig främmande för sitt eget revir och med tiden kommer de inte att ha råd att bo kvar. En indikator på gentrifiering är priset på öl stiger.

YLE Huvudstadsregionen undrade (21.3.2016) var nästa Berghäll kommer att vara; Malm eller Hertonäs? Sådant som bruncher, barer och annan service var i fokus. I Hertonäs finns redan nu både söndagsbrunch och hipsteröl.

Berghäll har länge varit känt för sin billiga öl. Fattiga studerande och unga har vallfärdat till barerna för att samsas om sittplatser med låginkomsttagare. Förutom billig öl har nämligen också arbetarklassen, ända sedan industrialismens början varit kännetecknande för Berghäll.

Söderut finns Långa bron som förenar södra Helsingfors, med Berghälldistriktet. Bron är inte lång, men det socioekonomiska avståndet mellan stadsdelarna är det som gett bron sitt namn. Det angränsande Hagnäs är (än så länge) också fackföreningarnas trygga hamn, vilket är en stark symbol för arbetarklassen. Men ölen då? Den har blivit allt dyrare.

Det är ofta den unga generationen av högt utbildade personer som plogar vägen för gentrifieringen. Studeranden söker sig till de områden med billig hyra, men när de blir färdiga, akademiskt utbildade och eventuellt höginkomsttagare är de ironiskt nog bidragare till gentrifiering.

Rikard Johanson stör sig på dessa livsstils- älskande unga vuxna “som kräver en noga utvald, helst ”unik”, flaska med kul etikett att instagramma från barbordet när de småsmuttar sig igenom en timmes paus från livspusseltillvaron i sina retro-renoverade före detta arbetarlägenheter. Vilken sorglig samtid!” (Tidningen Liljeholmen/ Älvsjö 20.1.2016)

Fanny Malmberg var Studentbladets chefredaktör 2016.

Vad tycker du?