Hoppa till innehåll

Studentbladets nya redaktion gör Åbokupp fredagen den 12 februari!

Åbo Akademis Studentkår valde att lämna Studentbladet genom att går ur Svenska Studerandes Intresseförening år 2014. På sommaren lämnar också Svenska Handelshögskolans Studentkår SSI. Svenska Studerandes Intresseförening r.f. har i och med dessa avhopp förlorat ett så stort underlag att Studentbladets framtid, efter sommaren, är osäker.

Årets redaktion har starka rötter i Åbo. Chefredaktör Fanny Malmberg har studerat filosofi medan grafiker Johanna Bruun studerar konstvetenskap vid Åbo Akademi. Tillsammans med redaktionssekreterare Emma Nippala besöker de nu Åbo för att återknyta kontakten.

Studentbladet är en nationell studerandetidning med en upplaga på ca 8000 exemplar. Tidningen delas ut till medlemmar av studentkårer och andra organisationer som är medlemmar i SSI.

Redaktionen år 2016 vill göra Studentbladet mera tidskriftaktig och har därför valt att satsa på långa, kvalitativa reportage och samhällsanalyser. Innehållet är således mindre bundet till specifika studieorter, mer allmännyttigt och relevant för alla svenskspråkiga studerande som får tidningen.

Redaktionen upplever att det, trots ÅAS:s beslut att gå ur SSI och Studentbladet, finns ett intresse för tidningen i Åbo. Många ÅA-studerande skriver redan nu för tidningen och önskar lyfta fram Åbo. Målet med Åbobesöket är att ta reda på vad studerande vid ÅA verkligen tycker om tidningen och förhoppningsvis väcka ett nytt intresse för Stbl.

I tider som dessa, då speciellt ungas framtid ser allt mer osäker ut, finns det ett stort behov av kvalitativa medier som bevakar ämnen och händelser som särskilt berör studerande. Studentbladet har potential att vara just det.

Vi kommer att dela ut det senaste numret av tidningar vid lunchrestaurang Arken från klockan 11.30. Kom dit och få ett gratis ex och diskutera med oss!

Fanny Malmberg var Studentbladets chefredaktör 2016.

Vad tycker du?