Hoppa till innehåll

En ankdamm i ett finskspråkigt universitet

Den Finlandssvenska nationen vid Vasa Universitet välkomnar både finne som hurri.

– Det var jättesvårt att komma in i gemenskapen när man började studera. De finskspråkiga var kanske lite rädda för att tala med en, säger Susanna Elenius.

Hon är samarbetskoordinator i styrelsen för den Finlandssvenska nationen vid Vasa Universitet (FINA). Styrelsen består i nuläget av sex unga kvinnor, och sammanlagt har föreningen cirka trettio aktiva medlemmar. FINA grundades i december 2007, eftersom det då saknades en förening för de svenskspråkiga vid universitetet.

FINA:s styrelse 2015. Bild: Isabelle Lindberg

– Föreningens huvudsyfte är att samla alla svenskspråkiga, men också personer som är intresserade av svenska språket, säger ordförande Simoné Kallio.

Styrelsens kassör Tiina Siivola är finskspråkig, men valde att gå med i föreningen för att inte glömma bort svenskan. Övriga styrelsemedlemmar är tvåspråkiga eller har svenska som modersmål.

De som är svenskspråkiga upplever stundvis att de inte riktigt hör hemma bland sina finskspråkiga studiekamrater.

– Jag känner inte till särskilt många av de finlandssvenskar som finns här, som går på de finska evenemangen, säger Elenius.

Projektansvariga Julia Finnholm påpekar att hon själv inte har så många svenskspråkiga kompisar vid universitetet.

Flera av styrelsens medlemmar har även deltagit i kurser vid Åbo Akademi i Vasa, och upplever att det finns vissa skillnader mellan universiteten.

– Jag har gått en hel del kurser vid Åbo Akademi, och där tycker jag att stämningen är helt annorlunda. Där hälsar helt obekanta människor på en, säger Elenius.

Kallio poängterar att stämningen är mera avspänd vid Åbo Akademi, medan kraven på studierna är högre vid Vasa Universitet. Hon anser att bägge universiteten har sina fördelar, och att en kombination kunde vara det optimala.

Styrelsemedlemmarna är överens om att det bästa med Vasa Universitet är att man erbjuds en väldigt bred utbildning, har god kontakt med lärarna och att undervisningen håller en hög nivå. Praktik är däremot något som samtliga saknar.

– Jag är nu i slutskedet av mina studier, och vet inte ännu riktigt var jag kommer att kunna jobba i framtiden, säger Elenius.

Föreningen brukar ansvara för cirka fyra evenemang per år. Förutom de klassiska sitsarna, så ordnar man även medlemsevenemang som till exempel pizzakvällar, picknickar och skumppakvällar. Styrelsemedlemmarna betonar att föreningen inte bara är liten, utan också väldigt mysig.

– Det har ju sina fördelar att den är liten. Alla känner alla. När vi har sitsar så sitter faktiskt alla och pratar med varandra. Det är inte det där vanliga stora stökiga stojet. Vi har inte så strikta regler. Hos oss får man gå på toaletten när man vill, skrattar Kallio.

Samtliga styrelsemedlemmar befinner sig på slutrakan av sina studier. Det närmar sig styrelsebyte i slutet av året, och nuvarande styrelse suktar efter nya medlemmar. Föreningen välkomnar alla dem som vill ha en svensk gemenskap vid Vasa Universitet, men även utbytesstuderande, och alla de som bara i största allmänhet är intresserade av svenska språket. Styrelsemedlemmarna betonar att man inte behöver kunna tala svenska för att få vara med.

– Vi har många tvåspråkiga medlemmar så vi tar alla i beaktande, säger Kallio.

Elenius menar att som medlem i FINA är det väldigt enkelt att komma med önskemål, och frågor till dem som sitter i styrelsen.

– Alla önskemål som har kommit så har vi nog nästan uppfyllt, avslutar Kallio.

Vad tycker du?