Hoppa till innehåll

Nu sjungs det i Gamla Studenthuset igen

Under två år har studenter krigat i rätten. 2013 tog HUS beslutet att vräka de fyra musikföreningarna Akademiska Sångföreningen, Akademiska Damkören Lyran, Ylioppilaskunnan Laulajat och Ylioppilaskunnan Soittajat ur Gamla Studenthuset i Helsingfors där de huserat sedan slutet av 1800-talet.

Musikkorporationerna motsatte sig detta och efter många om och men är de nu äntligen tillbaka i musiksalen i huset.

Både Rasmus Kurtén, ordförande för Akademiska Sångföreningen, och Antonia Aalto, viceordförande för Akademiska Damkören Lyran, är väldigt glada över att få vara tillbaka i Gamla Studenthuset.

– Det känns som att diplomati, målmedvetenhet och långsiktigt arbete bär frukt. Studenter ska inte strida med varandra i rättssalar. Vi ska komma överens. Det gjorde vi nu och det är vi riktigt glada för, säger Kurtén.

2013 bestämde sig styrelsen för Studentkåren vid Helsingfors universitet för att göra något åt det förlustbringande Gamla Studenthuset och bestämde då att hyra ut det åt en utomstående restaurang. Det här beslutet gjorde de utan att konsultera de fyra musikföreningarna som har övat där fyra kvällar i veckan. Så det sades åt dem att från årsskiftet är de ute ur huset, men en kväll i veckans fredas till ändamål för studentverksamhet. Musikföreningarna var alla eniga om att de inte kan dela på en kväll i veckan. HUS gick vidare och ansökte om vräkning vid slutet av 2013. Från och med 2014 var musikföreningarna ute på gatan. Sedan dess har ärendet behandlats både i tingsrätten och i förvaltningsdomstolen. Samtidigt som de parallellt hållit diskussionen öppen och försökt föra tvisten vidare så att den skulle kunna lösas utanför rättssalarna. De har alla övat i Gamla Studenthuset sedan huset invigdes i slutet av 1800-talet och byggnaden är en del av musikföreningarnas själ.

AS-Musiikkisali_kuvaajaEmilFloman

Men nu är de tillbaka även om det bara en tillfällig lösning tills slutet av 2016. Kontraktet löper ut i slutet av nästa år men de har förbundit sig att diskutera ett nytt kontrakt med samma innehåll från 2017 och framåt.

– Det har varit en lång process och ibland har man nog funderat på vad det egentligen är vi håller på med. Just den här aspekten att studenter strider med varandra i rätten. Det är det mest idiotiska. Vi ville aldrig gå den vägen. Om de skulle ha diskuterat med oss innan de fattat sitt beslut skulle det ha varit en helt annan sak. Tungt har det varit men vi hade aldrig någon tanke på att ge upp, säger Kurtén.

Aalto håller med och säger att ge upp aldrig var något alternativ, eftersom de ansåg att vinstbringande restaurangverksamhet och studentmusik inte är varandra uteslutande aktiviteter.

– Studentmusiken är en del av husets kulturhistoria och så ska det förbli. Målet var att uppnå en kompromiss som bägge parter kunde vara nöjda med, vilket de nu har uppnått. HUS argument i början var att för att bedriva restaurangverksamhet finns det inte utrymme för musikföreningarna. Och det här har vi hela tiden varit emot. Visst finns det utrymme för båda och nu har de chansen att visa att så är det. Det kommer vi att jobba mycket tillsammans med Royal Ravintolat för att bevisa detta.

Akademens första övning gick av stapeln 28.9 och Lyran kommer att börja öva i Gamla Studenthuset först från och med våren 2016. I och med att kvällarna har minskat från fyra till två kvällar i veckan turas de nu om att öva.

– Sedan vräkningen från Gamla Studenthuset 2013 har vi tillsammans med de andra musikföreningarna kämpat för att komma tillbaka till vårt hem i musiksalen i Gamla Studenthuset. Gamla Studenthuset har ett historiskt, kulturellt och känslomässigt värde för oss i Lyran och framförallt är studentmusiken en essentiell del av husets historia och karaktär. Musikföreningarna firar återkomsten till Gamla Studenthuset genom att fylla husets olika salar med studentmusik i samband med en brunch söndagen den 25 oktober, berättar Aalto.

Kurtén säger att huset nu har fått tillbaka en stor del av sin själ och att den här brunchen är den första i ledet för att bidra till den unika restaurangupplevelsen som det finns möjlighet till nu.

För mer information om brunchen kan du besöka lyran-rf.com eller akademen.com.

Uppdatering 14:30. I den tidigare versionen av texten stod det Akademiska Sångföreningen Lyran. Det rätta namnet är Akademiska Damkören Lyran. 

Vad tycker du?