Hoppa till innehåll

"Alla förlorar på avgifter"

Enligt internationella studerande skulle både nationalekonomin, universiteten, utbildningskvaliteten och studielivet förlora på affären. Men frågan är om det finns ett tillräckligt starkt motstånd bland övriga studerande för att kämpa mot förslaget.

Föreningen för internationella studenter vid Helsingfors universitets, Tsemppi, beskriver regeringens ställning i frågan om terminsavgifter som mycket oroväckande. De anser att det finländska utbildningssystemet skjuter sig självt i foten om terminsavgifterna blir verklighet.

– Det är absurt att politikerna gör så här när all forskning talar emot det. Terminsavgifter skulle innebära en sämre kvalitet på helheten. Det är inte bara internationella studerande man tappar, man går också miste om forskningsidéer och intryck från resten av världen, säger Yasmeen Al-Eryani som representerar Tsemppi i HUS delagation.

Läs också: Sipiläs regering går hårt åt utbildningen – här är de viktigaste punkterna

Al-Eryani är född i Jemen och har själv studerat i både Washintongton D.C. och i Beirut. Hon är van vid att söka efter intressanta utbildningar på alla tänkbara håll i världen och menar att just den avgiftsfria utbildningen är Finlands triumfkort.

– När man talar om kvaliteten på den finska utbildningssystemet är fundamentet jämlikhet och lika möjligheter för alla. Tar man bort det försvinner hela idén.

Att terminsavgifter på sikt ska leda till en fungerande utbildningsexport som drar in pengar till Finland ger hon inte heller mycket för. Al-Eryani menar att universiteten nu skjuter över ansvaret för en fungerande utbildningsexport på sina studerande istället för att satsa på att utveckla lockande kurshelheter. Enligt henne hittar de studerande som nu kommer till Finland snabbt ett mer lockande alternativ för samma pris om avgifterna införs.

– Kursutbudet i de finska universiteten är minimalt i jämförelse med de stora universiteten i Storbritannien och USA. Betalar jag för utbildningen vill jag också ha valuta för pengarna alltså fler kurser, mer interaktion med lärarna och fler gästföreläsare.

I dagens läge skulle terminsavgifter med stor sannolikhet leda till en kraftig nedgång i antalet internationella studerande och knappast dra in speciellt stora summor pengar. Enligt högskolorna är det ändå viktigt att avgiftssystemet först kommer i gång så att det senare går att utveckla kursutbudet.

Trots att terminsavgifter är en utbildningspolitisk fråga togs den upp då invandringspolitiken betades av i regeringsförhandlingarna. Det här får Al-Eryani att snarare se avgiftsförslaget som en ideologisk fråga.

– Det är motbjudande att de tagit upp frågan inom invandringspolitiken och inte inom de studiepolitiska frågorna. Det gör att hela syftet med avgifterna ändras. Regeringen vill vara selektiv i vilka som kommer hit och studerar. Man vill främst ha européer och rika “sydlänningar”. Jag antar att det går ihop med den populära synen på att välfärden bara är till för finländare

Tsemppi har dragit igång en undersökning bland sina medlemmar om hur de förhåller sig till terminsavgifter och om deras egna erfarenheter av den kostnadsfria utbildningen i Finland.

Undersökningen är inte klar ännu men preliminära resultat visar att det bara är en minoritet på drygt 20 procent som skulle ha kommit till Finland om hade krävt terminsavgifter. De flesta av dem skulle ändå ha varit i behov av stipendier medan få skulle vara beredda att finansiera utbildningen själva.

– Helsingfors är redan från förut en mycket dyr stad att bo i. Terminsavgifter skulle bara göra saken värre. Just nu drar vi in massor av pengar till landet eftersom vi praktiskt taget är turister här, säger Al-Eryani.

Också bland finländska studerande har diskussionen terminsavgifterna väckt en oro för att finländarna är nästa på tur om avgifterna införs. Al-Eryani hoppas att den här oron är tillräckligt stark för att skapa en motståndsrörelse bland studerandena. Hon tror inte att resten av befolkningen nödvändigtvis är engagerade i frågan.

– Jag hoppas att vi tar vårt sociala ansvar och att riksdagsledamöterna lyssnar. Vi måste bli med ljudliga i den här frågan så att andra än studerande också engageras. Just nu ligger huvudansvaret på studentkårerna som den största motkraften till terminsavgifterna.

2 kommentarer till “"Alla förlorar på avgifter"”

  1. Pingback: “Finland stänger ut potentiella miljardidéer”

  2. Pingback: “Finland stänger ut potentiella miljardidéer” - Studentbladet

Vad tycker du?