Hoppa till innehåll

Studentbladets lysande framtid

Eller ja, blåser och blåser, åtminstone har Hankens studentkår SHS:s läsarundersökning bland hankeiterna fått stort genomslag i media. Och visst finns det orsak att vara orolig då frågeformuleringarna i enkäten tyder på att man snarare fiskar efter stöd för att lämna Studentbladet och SSI än på att utveckla samarbetet.

Från Studentbladets sida har vi poängterat att bladet fyller en viktig roll i den finlandssvenska studievärlden som annars är grymt splittrad, både geografiskt och mentalt. För vissa kan det kännas lika avlägset att resa till Vasa från Helsingfors för att träffa studiekompisar som att gå 900 meter från Vasa Nation till Casa för att träffa nya polare. Här fyller Studentbladet en uppgift i att minska klyftorna mellan oss. De finlandssvenska studerandena är som vi alla vet ett otroligt härligt shakk, och vi förlorar alla på att glida längre ifrån varandra.

Placeholder bild för media som inte längre existerar
Den ursprungliga bilden har tyvärr försvunnit från våra arkiv. Bildtexten ställde frågan ”Klarar vi oss utan papperstidningen?” Bild: Studentbladets grafiska hustomte.

Tidningen är vad SSI:s medlemsorganisationer vill att det ska vara. Det finns uppenbarligen ett missnöje med produkten bland en del läsare. Det här missnöjet ska tas på största allvar också om vi på redaktionen inte köper argumentet om att innehållet skulle vara vinklat och inte passa hankeiter. Studentbladet är som all annan media i behov av ständig utveckling och uppdatering av sitt uppdrag.

Vi har en, kanske vågad, vision om hur Studentbladet i framtiden kunde utvecklas för att bli en mer interagerande, förenande och fungerande institution i det splittrade finlandssvenska studievärlden. Vi måste börja tala om digitalisering och papperstidningens vara eller icke vara.

Ett digitalt Studentblad öppnar för en snabbare och mer relevant rapportering ur studentpolitisk synvinkel. En satsning på webben skulle också ge nytt liv åt SSI:s visioner om en gemensam plattform för de finlandssvenska studentföreningarnas evenemang och fester samt erbjuda ett snabbt debattplank med bredare perspektiv än SHS-webbforum och ämnesföreningarnas slutna Facebookgrupper. Som en extra bonus sjunker kostnaderna för Studentbladet om papperstidningen försvinner.

Men för att en digital reform av Studentbladet ska lyckas krävs att alla medlemmar hålls ombord. SHS muskler kan inte gå förlorade om projektet ska kunna genomföras trovärdigt eftersom det skulle kräva satsningar på en ny och välfungerande Studentwebb. Men om ett digitaliseringsprojekt ros i hamn med gemensamma krafter finns det också nya skäl för ÅAS att återansluta sig till SSI och Studentbladet 2.0.

Vårt gemensamma hundraåriga projekt är redo för nästa steg. Ett steg som förr eller senare ändå måste tas. Rubriken är inte ironisk, Studentbladet har en lysande framtid bara vi vill det. Vi hoppas att SHS läsarundersökning leder till ett utvecklat samarbete.

Niklas Evers

Vad tycker du?