Hoppa till innehåll

Arcada och Hanken satsar mer på sommarkurser

På Hanken kan specialsakkunniga Tove Ahlskog-Pursiainen berätta att intresset för Hankens sommarkurser klart har ökat de senaste åren.

– Intresset för sommarstudier är stort; dagligen frågar någon om möjligheterna. Dels är det studerande som inte fått sommarjobb men också sådana som helt enkelt vill framskrida snabbt och därför också utnyttja sommaren för studier.

Flera studerande som Studentbladet talat med efterlyser både mer marknadsföring av sommarkurser och bättre utbud från högskolorna. Ahlskog-Pursiainen har hört kritiken mot utbudet och informationen från förut, men säger att situationen ser bättre ut den här sommaren.

– Vi känner från tidigare år igen oss i kritiken, men i år har vi ett bättre utbud och har istället fått en del positiv feedback för det!

Också på Yrkeshögskolan Arcada satsas det i år mera på sommarstudier. Prorektor Camilla Wikström-Grotell berättar att Arcada i år för första gången kör med ett fast kursutbud under sommaren, den så kallade sommarskolan.

– Tidigare har sommarstudier skötts via individuell studiehandledning. Nu vill vi göra studierna mer flexibla och göra det möjligt för studerandena att delta i kurser året runt. Också vid sidan av sitt arbete.

De flesta sommarkurser som erbjuds på Arcada hör till de så kallade breddstudierna, som lämpar sig för flera branscher. Enligt Wikström-Grotell har intresset för sommarstudier varit stort med över 80 anmälda till kurshelheten i ledarskap och cirka 40 till universell design.

– Ur högskolans synvinkel är vi nöjda med intresset.

Färre än tidigare lyfter stöd på sommaren på grund av tuffa villkor

Varje månad under läsåret lyfter cirka 130 000 – 140 000 studerande vid högskolor och universitet studiestöd. Men på sommaren är det bara drygt 20 000 personer som lyfter stöd.

Juni är den absolut populäraste sommarmånaden att lyfta studiestöd i. På andra plats kommer augusti och juli är lugnast. Enligt FPA:s statistik lyfte cirka 28 000 studerande studiestöd i juni och 21 000 i juli förra året.

Bara fyra år tidigare, 2010, var motsvarande siffror 37 000 för juni och 25 000 i juli. Orsaken till den skarpa nedgången är en rad förändringar i villkoren för studiestöd. År 2011 skärptes villkoren för studiestödet så att också en månads bostadspeng förbrukar en stödmånad. År 2013 infördes tvåstegsmodellen där stödmånaderna portioneras ut till både lägre- och högre högskoleexamen.

År 2010 var dessutom sommarstudier speciellt populära eftersom bostadstillägget sedan 2009 inte längre påverkades av partnerns inkomster.

1 kommentar till “Arcada och Hanken satsar mer på sommarkurser”

  1. Pingback: Sommarstudier inte så populärt

Vad tycker du?