Hoppa till innehåll

HUS grundar språknätverk

webbstudhuset

Beslutet att grunda språknätverket fattades på HUS styrelsemöte den 7 maj. Tanken är att nätverket ska föra samman svensk- och engelskspråkiga organisationer och studenter som är intresserade av språkfrågor.

– Nätverket ska fungera som en informationkanal så att styrelsen lättare får reda på problem med flerspråkigheten vid HUS, säger Pasi Pykälistö som är styrelseledamot i studentkåren med ansvar för tvåspråkigheten.

Bland annat ska nätverket fundera på hur studentkårens utskott ska kunna fungera bättre på flera språk. Till den första träffen är alla engelsk- och svenskspråkiga studentorganisationer välkomna samt studenter som är intresserade av språkfrågor, till exempel andra organisationers språkansvariga.

– Det första mötet sammankallas till slutet av maj. Eftersom många redan hunnit ta sommarlov kommer det andra mötet att ordnas i september och då inleds också verksamheten på allvar.

Ersätter tvåspråkighetsutskottet

Studentkåren körde i höstas ner det så kallade tvåspråkighetsutskottet, med motiveringen att utskottet var passivt och inte fungerade. Nedläggningen var också en del i HUS utskottsreform som gjorde att utskotten numera är permanenta och inte behöver grundas på nytt varje år. Målet med reformen var att kunna arbeta mer långsiktigt, men alla utskott blev inte permanenta utan vissa lades istället ner.

Beslutet skapade en del reaktioner från svenskspråkiga studenter som såg att slopandet av utskottet som ett ställningstagande mot svenskan. Takorganisationen för svenskspråkiga vid HUS, Svenska Nationer och Ämnesföreningar (SNÄf), markerade i höstas starkt sitt missnöje med att lägga ner utskottet.

”Tvåspråkighetsutskottet är en stark symbol för en aktivt tvåspråkig studentkår vid Helsingfors universitet och en nedgradering till en samarbetsgrupp är ett klart ställningstagande från kårens sida.”, kommenterade Snäf på sin hemsida.

Språknätverket kommer ändå att ha närmare kontakt med HUS styrelse än vad utskotten har och kommer enligt Pykälistö att vara en “lättare” enhet än vad tvåspråkighetsutskottet var.

– Nätverket ska ha en mer utspridd verksamhet och i motsats till utskott inte bara existera i sin egen bubbla, säger Pykälistö.

Nätverket ska kunna föra initiativ vidare till styrelsen och leds av styrelsens språkansvariga ledamöter Pykälistö (svenska) och Susanna Jokimies (engelska).

Vad tycker du?