Hoppa till innehåll

Kristdemokraterna och De Gröna

“Mer än abort och homoäktenskap”

Kristdemokraterna har ett rykte om att vara värdekonservativa bakåtsträvare men om man får tro Remo Ronkainen, ordförande för KD:s ungdomsförbund, finns det också liberala kristdemokrater. Ronkainen hoppas att partiet skulle förnyas och menar att ordförade Päivi Räsänen kunde bytas ut.

– Vi är lite liberalare, den yngre generationen är alltid liberalare. Vår roll är att vara kritiska mot moderpartiet.

Remo Ronkainen1

Ni är liberalare än moderpartiet, men i jämförelse med de andra partierna ändå rätt så konservativa?

– Om man är helt överliberal kanske vi inte är rätt parti att rösta på. Men för de som erkänner det moderna samhället men ändå inte helt vill släppa alla traditioner kan vi vara ett bra alternativ. Vi är inte bara för “hem, tro och fosterland”, men de värdena har ännu en stor roll.

Ronkainen skulle helst se att partiet tog modell efter de tyska kristdemokratiska partierna CDU och CSU, som tillsammans är Tysklands största politiska gruppering.

– Den riktigt envisa konservatismen dör med “mommona”. Vi kommer inte att överleva om vi bara gnäller om abort och homoäktenskap. Kristdemokraterna har mer att erbjuda.

I januari lyckades KD få regeringen att fälla det så kallade familjepolitiska reformpaketet. Därmed slopades både moderskapslagen, som skulle ha gett mödrar i registrerade partnerskap rätt att godkännas som föräldrar, och translagen, som skulle ha stoppat tvångssterilisering av personer som genomgått en könskorrigering. Men frågor som handlar om sexuella minoriteters rättigheter är känsliga för de unga kristdemokraterna som annars är snabba med att kalla sig liberala.

– Vi har fört diskussioner inom ungdomsförbundet om de här frågorna men det finns mycket olika åsikter. Det låter ju hemsk att tvångssterilisera och man kan ju fråga sig vem som förlorar på att erkänna två mammor till ett barn, men som sagt går åsikterna isär här. Själv har jag ännu ingen ställning i de här frågorna eftersom de är så komplicerade.

Hur kom du själv in i politiken?

– Jag gick med i KD:s ungdomsförbund för de delade ut biobiljetter till nya medlemmar! Men min familj har alltid stött KD, Centern eller Samlingspartiet.

Det var ändå först i samband med kommunalvalet som Ronkainen engagerade sig partipolitiskt. Efter det har allting gått snabbt och nu är han ordförande för ungdomsförbundet. Någon enskild sakfråga vill han ändå inte lyfta upp som sin egen, utan han fokuserar på att ha en så bred och mångsidig bild av ungdomsförbundet som möjligt.

Då jag frågar om Finlands framtid betonar Ronkainen folkets mentalitet. Han efterlyser tro, mod och vill se en vinterkrigs-anda där ingen lämnas i sticket.

Gröna tror på miljövänlig tillväxt

De Gröna vill äta kakan och ha den kvar. En ekonomisk tillväxt på miljöns villkor är det som ska lyfta Finland ur den ekonomiska krisen. Förstagångskandidaten Maria Vuorelma tror att det här är möjligt med rätt styrning av näringslivet.

– Mer stöd till solkraft och vindkraft och bort med stöden som subventionerar miljöförstöring. Till exempel arbetsplatsbilism och stödet till torvproduktion är dåliga både på lång och kort sikt.

DSC_2908

De Gröna lämnade regeringen i september då det stod klart att Fennovoimas kärnkraftverk får grönt ljus. Enligt Vuorelma har det varit skönt att inte sitta i regeringen då valet närmar sig, men hon poängterar att partiet siktar på regeringsplats efter valet eftersom det är där besluten fattas.

– Speciellt illa känns det att inte sitta i regeringen när det innebär att miljön lider. När Fennovoimas kärnkraftsprojekt godkändes var det inte miljön som förlorade mot ekonomin utan en ideologi som förlorade mot en annan. En majoritet av finländarna är mot kärnkraft och jag hoppas att det syns i valet.

Är Gröna ett parti för stadsbor?

– Jo. Men inte enbart för stadsbor. Vi jobbar för hållbar markanvändning överallt och för de som bor på landet är det ju bara bra med mer satsningar på kollektivtrafik.

Vuorelma gick själv med i De Gröna i samband med förra riksdagsvalet. Intresset för politiken väcktes efter att hon som tjänsteman besökt FN:s klimatkonferens i Köpenhamn 2009. Hon arbetade då för Nordiska ministerrådet med miljöfrågor.

– Det var frustrerande att jag som sakkunnig inte kunde påverka. Klimatfrågor är viktiga för mig eftersom jag älskar vintern och jag kan inte acceptera att mina barn inte ska få se snö i Helsingfors. Jag gick därför med i partiet under förra riksdagsvalet.

En av de mest avgörande frågorna för nästa riksdag blir enligt Vuorelma att få till stånd ett bra avtal vid klimattoppmötet i Paris i december. Ett nytt avtal med klimatmål efter 2020 skulle tvinga Finland till större satsningart på hållbar energi vilket i sin tur främjar tillväxten.

Vad tycker du?