Hoppa till innehåll

SFP:aren vs. Sannfinländaren

Virtuell valkampanj på distans

IMG-20150320-WA0005

För många av de unga kandidater vi har talat med är det en utmaning att få valkampanjen att gå ihop med jobb och studier. Anna Abrahamsson, som kandiderar för Svenska folkpartiet, är något av ett extremfall eftersom hon kombinerar sin valkampanj i Finland med ett heltidsjobb vid EU-parlamentet.

– Jag är som bäst på ett vikariat i Bryssel, så det blir lite multitaskande under valkampanjen.

Abrahamsson berättar på en skakig telefonlinje från Bryssel att hon gör sitt bästa för att driva kampanjen i Finland via sociala medier och insändare. Valet att kandidera till riksdagen bottnar i att hon vill ge mera utrymme åt miljö- och hållbarhetsfrågor, jämställdhet, öppenhet och mänskliga rättigheter.

– Om man bara lutar sig tillbaka och väntar på att någon annan tar tag i saken kommer ingenting att hända.

Abrahamsson menar ändå att det mest akuta problemet som Finland står inför är hur den ekonomiska utvecklingen ska vända. För att lyckas med det här efterlyser hon en mer flexibel och jämställd arbetsmarknad.

– Det ska bli lättare att anställa folk på flexibla villkor, arbetsgivarna får inte vara rädda för att anställa. Men samtidigt måste arbetsskyddet bland de anställda bli bättre.

SFP:s valprogram skapade diskussion tidigare i våras på grund av partiets mål att minska skatteprogressiviteten. Partiet kritiserades bland annat för att främja höginkomsttagarnas intressen och det talades om att partiet har glidit högerut på den politiska skalan.

Var står du i skattefrågan?

– Det var en lite klumpig formulering, men samtidigt skulle en minskad progressivitet kompenseras med ökad rätt till skatteavdrag för de som tjänar minst. Vår grundtanke är att man ska få behålla minst hälften av det man tjänar.

Varför vill SFP inte experimentera med regionala försök på frivillig skolsvenska?

– Vi ser att det skulle skapa ojämlikhet. Vi har ett krav på tjänstemannasvenska och det skulle vara svårt att klara för de som inte läst svenska i skolan. Ingen språkundervisning är utesluten. Det finns ingen som hindrar en från att till exempel studera ryska.

Inom Svenska folkpartiet finns olika syner på bland annat inkomstpolitik och kärnkraft och i Yles valtest var spridningen på kandidaternas svar stor inom många frågor, men i frågan om skolsvenskan står språkpartiet SFP enat.

Persu 2.0

I hopp om en plats i regeringen har Sannfinländarna inför valrörelsen börjat mjuka upp sin retorik. För Sebastian Tynkkynen, ordförande för Sannfinländsk Ungdom, är huvudmålet däremot att hålla en hårdare och klarare linje än moderpartiet och inte backa i de frågor han upplever som viktiga.

Liksom de flesta andra partier ser Sannfinländsk Ungdom den svaga tillväxten som Finlands största problem. Tynkkynen talar om utmaningen att leva med en skuld på 100 miljarder samtidigt som de stora åldersgrupperna går i pension. Eftersom skuldsättningen drabbar de unga menar han att riksdagen nu borde få flera unga beslutsfattare som kan driva på nedskärningar, strukturella reformer och stöda företagens tillväxtmöjligheter.

Hur skiljer ni er från moderpartiet Sannfinländarna?

– Vår linje i EU- och invandringspolitiken är lite striktare än moderpartiets.

Tynkkynen valdes till ordförande för ungdomsförbundet i november 2014. Han ersatte då Simon Elo som lett förbundet sedan 2011. Ungdomsorganisationen drog på sig mycket uppmärksamhet i februari då de brände EU:s flagga som en markering för att Finland borde lämna unionen. Sannfinländarnas ordförande Timo Soini motsatte sig handlingen, men det stoppade inte ungdomsorgansationen.

Tynkkynen berättar att Sannfinländsk Ungdom under hans tid som ordförande redan gjort mycket för att skilja sig åt från moderpartiet. Enligt honom har det funnits efterfrågan på en klarare linje och mer fokus på ungdomsfrågor i förbundet.

– Både vår skarpa linje och vårt sätt att arbeta väcker stora diskussioner om de frågor vi driver. Det är vad vi har strävat efter.

Inför valet har Sannfinländarnas invandringspolitiska program väckt debatt. Andra partier har hävdat att förslagen i programmet bryter mot grundlagen, ett påstående som får stöd av bland annat Tuomas Ojanen, professor i statsförfattningsrätt vid Helsingfors universitet. Tynkkynen föreslår en liknande modell för flyktingpolitiken som också Sverigedemokraterna föreslagit inför svenska riksdagsvalet i höstas.

Tynkkynen

– De medel som används till hjälparbete borde styras direkt till de enorma flyktinglägren för att utveckla utbildning och hälsovård. Utvisningsparagraferna borde ändras så att utlänningar som inte passar in skickas tillbaka till sina hemland. Det att en tredjedel av alla våldtäkter utförs av utlänningar borde fungera som en väckarklocka för finländarna.

Enligt Tynkkynen kan Sannfinländarna sitta i samma regering som SFP, förutsagt att de binder sig till att försvara det finländska beslutsfattandet och går med på en förändring i språkpolitiken.

Artikeln uppdaterad 31.5.2022 kl. 12.10. Originalförfattaren har försvunnit från våra arkiv. Vet du vem som skrivit artikeln, kontakta gärna redaktionen.

Vad tycker du?