Hoppa till innehåll

Stiftelsen Arcada placerar i kärnvapenföretag

I Stiftelsen Arcadas placeringsportfölj finns fonder som bland annat har aktier i Honeywell, Chevron, Shell, Rio Tinto och flera andra företag som har svartlistats av svenska Fundwatch för brott mot mänskliga rättigheter och vapenproduktion. Bland annat Norges regering har meddelat att de inte investerar i Rio Tinto på grund av omfattande miljöförstöring och Honeywell International på grund av produktion av kärnvapen. Honeywell är delaktig i drivandet av Pantex Plant, där USA:s kärnvapen monteras ihop och har även tidigare producerat klusterbomber.

Research: Julius Uusikylä

Stiftelsen Arcada skjuter ansvaret för sina indirekta placeringar på förvaltaren, som har fullt mandat att placera deras kapital. Det stiftelsen kräver är att förvaltaren ska förbinda sig att följa FN:s principer för ansvarsfullt placerande. Principerna förbinder inte förvaltarna till konkreta åtgärder, utan fungerar som riktlinjer.

Litet ansvarstagande

Institutionella placerare, inklusive Hanken och Stiftelsen Arcada, tar vanligtvis inte ansvar för sina indirikta placeringar, det vill säga de aktier som finns i fonder. Däremot finns det de som gör det. Till exempel Kyrkans centralfond tar uttryckligen ansvar också för innehållet i de fonder de placerar i. Möjligheterna till uppföljning beror ofta på resurserna. Varken Hanken eller Stiftelsen Arcada har interna förvaltare. Hanken och Stiftelsen Arcada svartlistar inte branscher i sina placeringsstrategier, utan säger sig följa FN:s principer. De tar inte i förväg del av de placeringar som görs och erkänner att de inte granskar fondernas innehåll utan förlitar sig på förvaltarnas rapporter.

Studentbladet fick inte ta del av Svenska Handelshögskolans portfölj och kunde inte granska deras placeringar. Stiftelsen Arcada måste på grund av att de är en stiftelse redovisa för sina placeringar, medan Hanken inte har samma skyldighet.

Placeringar allt viktigare

Placeringar blir allt viktigare för universitetens finansiering och högskolorna förväntas allt mer hitta sin egen finansiering. I budgetförhandlingarna i höstas bestämde regeringen att reservera pengar för att matcha donationer som universiteten samlar in före sommaren 2017 och kommer att ge universiteten 3 euro per insamlad euro.

Universiteten har på kort tid, efter universitetsreformen 2010, blivit stora insitutionella placerare. Till exempel Aalto-universitet hör till en av Finlands största placerare med över 700 miljoner i placeringar.

Researchgruppen: Julius Uusikylä och Julius von Wright

På vår temasida hittar du fler artiklar om högskolornas placeringar.

Vad tycker du?