Hoppa till innehåll

Mörka skuggor i Stiftelsen Arcadas portfölj

Foto: Valtteri Kaunanen

Stiftelsen Arcada är den 34:e största i Finland sett på marknadsvärdet av dess tillgångar. Med fastigheter och placeringar uppgår värdet till ungefär 100 miljoner, varav ca 40 procent är placeringar. Stiftelsen äger 100 procent av Högskolan Arcada Ab och det enda uppdraget är att stöda högskolans verksamhet. 2013 uppgick stiftelsens portfölj till närmare 30 miljoner, gav en avkastning på 3,5 miljoner. Henrik Wolff, rektor för Arcada, vd för Högskolan Arcada Ab och styrelsemedlem i stiftelsen, beskriver stiftelsens situation som stabil. De har svängrum att ta risker.

– Vi förvaltar fonderna så gott vi kan för att stöda högskolan. Vi är stabila och har möjligheter att ta risker. På det sättet är vi relativt unika med vår starka balansräkning, säger Wolff. Arcadas kapital är placerat i fonder, som sköts av externa förvaltare.

– Placeringarna sköts externt av förvaltare med fullt förvaltningsmandat, men vi kommer säkert i framtiden att bli mer aktiva själva. Vi betalar ganska höga förvaltningsarvoden i dag därför att stiftelsens krafter inte har räckt till att sköta det internt, säger Wolff. I praktiken betyder det att styrelsen inte godkänner placeringar i förväg, utan får rapporter i efterhand av förvaltaren om hur placeringarna sköts.

Svartlistade företag som Rio Tinto, Honeywell och Chevron dök upp i Studentbladets granskning av de fonder ni placerar i. Vad är ert ansvar i fondplaceringar?

– Det är klart att det är våra placeringar i sista hand, så nog har vi ett ansvar som vi borde följa upp. Vi kanske borde följa upp noggrannare vad som finns i de här fonderna. Den här typen av granskning har vi inte gjort. Vi har förlitat oss på att förvaltarna följer en princip, säger Wolff.

– Det är fonder med ett eget uppdrag, som vi i stiftelsen inte kan göra vad som helst med. Fonderna lever sina egna liv kan man säga, säger Wolff.

Här kan du bläddra igenom Stiftelsen Arcadas placeringar. Under fliken ”Fonder” ser du vilka foner som innehåller svartlistade företag. Källa: Stiftelsen Arcadas balansbok 2013, s.21-23.

Kunde ni tänka er att följa upp noggrannare?

– Absolut kunde vi tänka oss det. Vi får titta noggrannare på det här.

Arcada har en nyligen uppdaterad placeringsstrategi. Den nämner ansvarsfull placering i ett stycke: ”Arcadas placeringspolitik baserar sig på ansvarsfullt placerande. Av förvaltare förutsätts att de följer UNPRI eller motsvarande definition av ansvarsfullt placerande”

Hur följer ni upp det ansvarsfulla placerandet?

– Vi kräver ansvarsfullt placerande av våra förvaltare och följer upp det genom rapportering. Vi kan inte i detalj titta på alla placeringar, men vi förutsätter att de har ett certifikat och då kontrolleras de av andra. Vi har inte stött på en diskussion om placeringar ännu, säger Wolff.

Grafik: Oliver Ström

Listar ni branscher ni inte placerar i?

– De klassiska är ganska självklara, som vapenindustrin och andra. Vi valde att inte göra det för att sedan tro att allt annat är tillåtet. Man måste kunna bedöma från företag till företag oberoende av bransch, för det finns så mycket andra kriterier som kan vara svåra att lista upp, som bland annat barnarbetskraft. Vi valde att hellre nämna principerna i vår strategi. Det är ett medvetet beslut, det är så här vi valde att göra det, säger Wolff.

Förutom vapenindustrin hör också tobak och pornografi till de branscher som placerare ofta uttryckligen inte placererar i, i alla fall direkt. Alkohol och gambling är andra branscher som några väljer att undvika. Stiftelsen Arcada har masskuldebrev i Carlsberg Breweries till ett marknadsvärde av över 100 000 euro (2013).

Har styrelsen diskuterat masskuldebreven i Carlsberg?

– Vi har inte diskuterat det här, utan det ingår i förvaltarens mandat. Inte tror jag att vi skulle vara så känsliga. Carlsberg bygger utrymmen åt en av våra samarbetshögskolor som ska flytta in i ett av Carlbergs gamla bryggeriområde i Köpenhamn. De arbetar för den högre utbildningen, säger Wolff och skrattar.

Kommer placeringar att få en större roll då statsunderstödet sjunker?

– Betydelsen kan bli större och tillgångarna växer ju. De normala inkomsterna sjunker, men kapitalinkomsterna ökar ändå, säger Wolff.

Researchgruppen: Julius Uusikylä, Julius von Wright

1 kommentar till “Mörka skuggor i Stiftelsen Arcadas portfölj”

  1. Pingback: Stiftelsen Arcada placerar i kärnvapenföretag - Studentbladet

Vad tycker du?