Hoppa till innehåll

Ansvarsfull placering ingen svartvit fråga

DSC_1041webb

Ansvarsfull placering och stor avkastning kan i många öron låta som två motsatta poler. De är båda värderingar som placerare måste väga då de väljer sin portfölj, men de behöver inte utesluta varandra, säger Magdalena Lönnroth, en av grundarna bakom Finsif.

– Föreningen för ansvarsfullt placerande i Finland.

– Alla placerare har egna värderingar i bakgrunden. I traditionell etisk placering är värderingarna så viktiga att man i någon mån är villig att ge upp avkastning för att följa sina principer, säger Lönnroth men konstaterar samtidigt att all placeringsverksamhet grundar sig på att göra avkastning.

– Det är en värdering i sig.

Begrepp som ansvarsfull placering och etisk placering används huller om buller. Finns det någon skillnad? Etisk placering betyder främst att man väljer bort vissa branscher, som exempelvis vapen, pornografi och tobak från portföljen. Ansvarsfull placering innebär att man aktivt söker efter ansvarsfulla företag och utgår från att det stöder portföljens avkastnings- och riskprofil.

– I idén om ansvarsfullt placerande finns tanken om att vara en aktiv ägare. Om något otrevligt händer i ett bolag, så är inte den första reaktionen att man säljer sitt innehav, utan man försöker påverka det som är fel. Vad åstadkommer man med att bara lämna bort? Din portfölj ser kanske bättre ut, men hur förbättrar det dessa branscher, frågar sig Lönnroth.

Ansvarsfullt placerande vinner mark

Lönnroth var med och startade upp Föreningen för ansvarsfullt placerande i Finland (Finsif) i juni 2010. Det är det första samarbetet kring frågan i Finland. Finsif grundar sig på FN:s principer för ansvarsfullt placerande. Föreningen har vuxit till över 50 placerare, med bland andra Helsingfors universitet och Aalto-universitetet som nya medlemmar i föreningen.

Vi har valt fonden, vi har valt förvaltaren och är det något oklart bland placeringarna så är det vårt ansvar att utreda

– Finsif tvingar inte till något, men medlemmarna ska ta offentlig ställning för ansvarsfullt placerande.

De ska gärna ha en ansvarsfull placeringspolicy som ska finnas offentlig på sin webbplats, säger Lönnroth. Lönnroth arbetar sedan 2006 som portföljförvaltare på Kyrkans centralfond, som sköter kyrkans pensionsfond på 1,2 miljarder euro. De har gått in för att aktivt sträva efter ansvarsfullt placerande och tar till och med ansvar för aktier som finns i fonder de placerar i. Det vanliga är att placerare uttryckligen tar ansvar för direkta placeringar, inte de indirekta.

– Du kan inte bara placera och glömma, utan placeringar kräver kontinuerlig uppföljning. Vi har gått så långt att säga att vi tar ansvar för våra fondplaceringar. Vi har valt fonden, vi har valt förvaltaren och är det något oklart bland placeringarna så är det vårt ansvar att utreda, säger Lönnroth.

Lönnroth pratar om en sorts förvaltningsaktivism. De för dialog med förvaltarna om ansvarsfullt placerande och försöker påverka dem att placera ansvarsfullt.

– Vi är välkända i den här staden att vara ganska frågvisa, men det är det enda sättet att åstadkomma förändring. Det är en form av förvaltningsaktivism, och vi har märkt att förvaltare har tagit åt sig, säger Lönnroth.

Ansvarsfull placering en naturlig del

Lönnroth säger att en bra placeringsstrategi också ska innehålla orsakerna till varför man satsar ansvarsfullt.

– Varför placerar man ansvarsfullt? Är det för att minimera risk och för att man i långa loppet tror att det stöder avkastningen? Forskning på området har inte lyckats bevisa att det är olönsamt att placera ansvarsfullt. Om det inte påverkar negativt, varför då inte göra det? säger Lönnroth.

Har högskolor ett större ansvar än andra aktörer?

– Ingen institutionell placerare har ett större ansvar än någon annan, utan det här borde vara lika viktigt för alla. I princip ska ansvarsfull placering inte vara en skild bit i placerandet.

Samtidigt så inser Lönnroth begränsningar som små placerare har. Fonder är praktiska, men man kan inte diktera deras innehåll.

– Fast man vill göra mycket väl, så finns det inte alltid kapacitet för det. Alla samhällets pelare måste vara med i det här arbetet. Lagstiftare, men också institutionella placerare har sin roll att spela.

1 kommentar till “Ansvarsfull placering ingen svartvit fråga”

  1. Pingback: Stiftelsen Arcada placerar i kärnvapenföretag - Studentbladet

Vad tycker du?