Hoppa till innehåll

Vi måste prata om studerandes hälsa – inte ignorera den

Julius von Wright

Då regeringen i mars 2014 låste in sig i ständerhuset för att arbeta fram en budget valde de att frysa hyresstödet för Studenternas hälsovårdsstiftelse (SHVS). Beslutet fattades trots att undersökningar visar att ungas hälsa har försämrats, särskilt den psykiska. Diagnostiserade fall av depression och ångestsyndrom har fördubblats hos SHVS under 2000-talet och vart femte besök på studenthälsovården beror i dag på psykiska problem.

Vi tar en snabb genomgång av året som gått. Regeringen väljer att försvåra studenthälsovårdens situation med fryst hyresstöd samtidigt som de inför färre antal studiestödsmånader och strängare krav på studieprestationer. Studietiden förkortades redan för länge sedan och nu diskuterar man om en andra utbildning på samma nivå ska bli avgiftsbelagd. Enligt SHVS:s undersökning är nästan var tionde missnöjd med sitt val av studier. Valmöjligheterna blir färre och studerande måste redan vid ett tidigt skede fatta beslut om vilken väg de ska ta, för avtagen blir bara färre.

Visst, regeringen backade sitt beslut om fryst hyresstöd på hösten och gick med på att betala halva stödet. Men själva beslutet att frysa stödet samtidigt som flera begränsningar infördes visar på en bristande översikt av studerandenas situation.

Det här är reformer som inte nödvändigtvis påverkar självsäkra studerande, som vet vart de är på väg. Det här är reformer som värst drabbar de som har ett sämre utgångsläge, ett svagare socialt nätverk och en osäkrare vardag. De svaga studerande är de som står i skottlinjen.

För att inte tala om en av de stora skamfläckarna i Finlands studievärld: avsaknaden av studerandehälsovård för yrkeshögskolestuderande.

Det obligatoriska kårmedlemskapet som skulle ha gett studerandekårerna möjlighet att arrangera hälsovården för sina studerande togs bort från den nya yrkeshögskolelagen. Däremot gav riksdagen regeringen i uppdrag att utarbeta en plan för studerandehälsovården, så än är hoppet inte ute trots att det åter skjuts upp.

I nummer 8/2014 av Studentbladet fokuserar vi på temat hälsa. Vi ger en röst till unga personer som inte alltid får rum i det offentliga rummet, vi uppmärksammar hur synen på hälsa påverkar oss, tystar oss, dränker oss.

En god hälsa är en grundläggande byggsten för ett fungerande liv. Ruckas grunden riskerar allt annat att falla och då hjälper det inte med ekonomiska incitament för att få en att ta sig vidare i livet. Då behövs tillgång till hjälp och flexibilitet i systemet

Det finns en del saker som inte borde få tummas på, oberoende av hur den ekonomiska situationen ser ut. En av dessa saker är studerandenas hälsa. Punkt.

Vad tycker du?