Hoppa till innehåll

Sitter vi oss sjuka?

Foto: Linus Hallgren

– När nya lokaler byggs planeras de så att människor ska sitta bekvämt. Föreläsningssalar är byggda så att sittplatser finns överallt. Vi behöver helt enkelt inte röra på oss så mycket som tidigare, bara för 30-40 år sedan rörde man på sig på ett helt annat sätt än nuförtiden. När jag var barn var det väldigt sällsynt att exempelvis sitta inne och titta på tv, vi lekte ute.

Det säger doktorn i medicinsk vetenskap Elin Ekblom Bak som är utbildad hälsopedagog på Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm och har varit redaktör för boken Långvarigt stillasittande – en hälsofara i tiden.

Att det blivit allt vanligare att sitta och att det finns väldigt få alternativ att röra på sig under arbetsdagen leder till ökade hälsorisker. Hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes, cancer och även förtida död är några av riskerna med det eviga stillasittandet som är vardag för de flesta. I den största riskgruppen finns personer som röker, har dålig kondition och bukfetma. När hela samhället ser till att det finns stolar överallt är det inte heller lätt att låta bli att sitta.

– Anledningen att jag forskat kring det här och att du nu intervjuar mig om stillasittande är att stillasittandet blivit en så stor del av vardagen att det blivit ett problem. Samhället har utvecklats till att vi rör på oss allt mindre, istället kör vi bil, tittar på tv och sitter framför datorn, något som går emot människans natur, säger Ekblom Bak.

Attitydförändringar behövs

I och med att vi sitter allt mer framför våra datorer blir det allt viktigare för oss att medvetet tänka på vår vardagsrörlighet. Enligt Ekblom Bak krävs inget avancerat, utan det räcker med att med jämna mellanrum stiga upp och röra på sig lite, kanske gå i trappor eller gå efter något från ett annat rum. På arbetsplatser kan man exempelvis se till att ha kontorsmaterial i olika rum för att på så sätt nästan lura människor att röra på sig. Exempelvis står Elin under vår telefonintervju istället för att sitta. Det handlar alltså om små vardagliga förändringar för att få kroppen att må bättre. Men när det kommer till de dagslånga föreläsningarna kan det vara svårare att plötsligt ta en liten promenad.

–Ja, så är det ju. Om du stiger upp mitt i en föreläsning kommer alla att undra över vad du håller på med eftersom du brutit mot den stillasittande normen. Men egentligen handlar det bara om att förändra attityder och också göra föreläsningssalarna mer vänliga för vardaglig aktivitet, till exempel genom att anskaffa höj- och sänkbara arbetsbord eller ståbord längst bak i salen. Föreläsaren kan också avbryta sitt tal och uppmuntra till en kort bensträckare.

På hennes egna arbetsplats på Gymnastik- och idrottshögskolan har Ekblom Bak varit aktiv med att ta upp problemen med stillasittande föreläsningar och enligt henne är många medvetna om problemet.

– Vi har ju också en liten överrepresentation av aktiva studerande på vår högskola, så det kommer fram via dem också.

Båda delarna viktiga

Kan vi kompensera stillasittandet med att dra ut på en joggingtur eller träna ett par gånger i veckan?

– Det är givetvis viktigt att träna, att ha pulshöjande aktiviteter ett par gånger i veckan. Men stillasittandet är en riskfaktor som inte går att radera med träning ett par gånger i veckan. Vardagsaktivitet och pulshöjande aktivitet är två bitar som hör ihop och som kompenserar varandra. Att röra på sig varje dag är lika viktigt som träning.

När vi sitter är vår energiförbrukning väldigt låg, ungefär på samma nivå som när vi ligger i sängen och är sjuka, säger Ekblom Bak. Största delen av vår vakna tid går till att sitta stilla, och om vi kan byta ut två-tre timmar av vårt stillasittande till att röra på oss med bensträckare och promenader så kommer vår energiförbrukning att höjas märkvärt och få musklerna att fungera som bäst.

– Många tänker att de måste ha dyra träningskläder och gå på gym för att kunna få bättre kondition och bli rörligare, men det är sådant som träningsbranschen försöker intyga oss för att tjäna pengar. Du behöver inte byta kläder eller gå till något specifikt ställe, det räcker med att ta på dig jackan och gå ut på en promenad för att få vardagsmotionen. Ekblom Bak säger också att många känner sig vilsna med de olika hälsomagasin som tutar ut olika budskap om det bästa sättet att leva hälsosamt och skriver om de nyaste träningstrenderna.

– De som står bakom hälsomagasinens uttalanden vill ofta tjäna pengar dig, men ingen tjänar pengar på din vardag och den vardagsmotion du gör. Olika typer av motion passar för olika personer och det gäller att hitta det som bäst passar för en själv. Den bästa träningen är den som blir av helt enkelt.

Vad tycker du?