Hoppa till innehåll

Int föstaar man rittit va dömtee hesa boan pratar om rittit

Tå man har na kamrate tide söderifrån som har kavera om hu eländit he är tär, var man no naliiti grååt fäädi. Ti sejr man ska lås va hendi om man kan byyt en glödlampo sjölv, tå tyckt ja no bara att he måst va rittit rokot stält tijj ja ska.

Ja märkt no ganska hastot att int eri rittit som tä hejm int, fö he fösta har ti lokaltrafik som fungerar, he eju naliti fasjinerand he! Men he ja int föstar om bussn e fösejna me ejn två minut så böri di stress, man eju sjölv van me från skol tin att bussn kuna va fösejna en tijji minut, somt gang. Men he gar int föse na jäär he.

Nää men i Purmo bruk man åj se över att domde jäävla stass boa lås va nating, ti ska va så satans stor påse, ti ska hejla tin lås va nating. Om man tå utgar ifrån att Jakobstad räknas som stad kan ni ju tänk er hu he känns att va i Hesa, man kan ju int rittit sej att he e lugnt o fridfullt jär, ännu minder föstar ti va ja sejr. He har no sked ejt o ana missförstånd tå ja börja skola jär.

Tå vi sko lär känn varader liti bäter tå vi börja skola, tänk ja va liti aarti o fråg ejn ov flickona på klassn hu formen är?

Ja har int siit såde föbrylla kvinno förr int, ho börja ta se runt midjon o fråga: Vad menar du? Ja fick ju böri föklar åt ennar tå att ja ba fösöka va trevli o fundera hu o mååd, jag anklaga ju int ennar för att va fejt som ho trod.

Men int föstar ja rittit töm helder har ja no konstatera. Jär om dan så taladi om att ti sko ha tupari vi ejn ov kamrate dejras, o att he ska koma mytsi folk. Ja börja funder naliiti va hede tupari är fö nating rittit, o konstatera att he kan ju int va na aderting än Tupperware party, så tå måsta ja ta o fråg ov döm om ni int är liiti fö ung för att hald åpå me toki? Ti skoda påme me stor öögona, o börja san skratt så satans, å sa: he er int na Tupperware party, he är en inflyttningsfest.

Så jag har no konstatera att he er int läätt att va från Pampas jär i Helsingfors, ti talar no på ett toki sätt så man int rittit föstar vadi menar.

är hemma från Purmo och studerar socialt arbete vid soc&kom

Vad tycker du?