Hoppa till innehåll

Valet att gå till val

När jag skriver är det högsta uppmätta valresultat på länge det nya Konstuniversitets kårval där röstningsprocenten var kring 36 procent. Ur en demokratisk synvinkel är detta fortfarande ett väldigt lågt deltagande.

Vad är det då som gör att så många studerande väljer att inte utnyttja sin röst. En stor del av kårerna har till och med infört elektroniska val så ett deltagande borde vara ganska enkelt. Som studerande vid Helsingfors universitet är jag dessutom van vid att under de dagar röstningen pågår bli påhoppad av en massa personer som delar ut flyers till höger och vänster. Man kan undra om det många gånger handlar om brist på information. Men så vitt jag kan se, efter en snabb googlesökning, verkar de flesta student- och studeradekårer ändå marknadsföra sina val ganska bra.

Om saker fungerar, varför ska man då orka bry sig tillräckligt mycket för att gå och rösta? Men tycker du verkligen att allt fungerar som det ska?

Är det det låga intresset för vad student- eller studerandekårerna gör i allmänhet som spökar där i bakgrunden? Speciellt för de större kårerna tycks vägen till gräsrotsstudenten bli allt längre och många studerande upplever att de inte vet vad de egentligen röstar på. Vad gör egentligen delegationen?

Intresset för politik i alla former har gått ner i Finland vilket säkert kan vara en orsak till ointresset att rösta i kårvalen. Sedan kan man fråga sig om detta beror på okunskap om val eller kanske bara ett ointresse. Om saker fungerar, varför ska man då orka bry sig tillräckligt mycket för att gå och rösta? Men tycker du verkligen att allt fungerar som det ska? Gränserna för att få studiestöd blir hela tiden strängare, Studenthälsan är hotad på grund av den nya vårdreformen. Det finns inte bostäder för studerande och det finns mindre jobb för nyutexaminerade. Alla dessa ämnen är något kårerna arbetar med och som du kan påverka genom att ge din röst och visa ett stöd för en aktiv studentpolitik.

En aktiv politik kommer att behövas de kommande åren för att klara alla de förändringar som håller på att ske, och det första skedet till aktivitet är att rösta.

Elin Andersson är styrelseordförande för Svenska Studerandes Intresseförening r.f.

Vad tycker du?