Hoppa till innehåll

Hyrestak med 90-talstouch

Bostadsstödet för en studerande är högst 201,60 euro i månaden. Fpa betalar 80 procent av en låginkomsttagares hyra, men hyran ska vara rimlig. För en studerande sätter Fpa stopp på 252 euro i månaden, det vill säga om din hyra är mer är 252 euro i månaden stiger inte ditt bostadsstöd utan stannar på 201,60 euro i månaden.

– Det konstiga är att ”den rimliga månadshyran” är olika beroende på vem det är som lyfter det, alltså en studerande, en pensionär eller en som lyfter allmänt bostadsstöd, säger Iilpo Lahtinen, chefplanerare på Fpa.

Varifrån kommer summan 252 euro?

– År 1993 slutade den regelbundna kontrollen och justeringen av hyrestaket för studerande. Då höjdes summan från 198 euro till 214 euro. Nästa justering gjordes 2005 då summan blev den nuvarande 252 euro.

…nuförtiden baserar sig summan 252 i månaden inte på någonting

När tror du att nästa justering kommer?

– Mellan de förra justeringarna gick det 12 år. Så kanske jag kan tippa på att nästa höjning kommer år 2017? Kanske – eller så inte. Det är regeringen och riksdagen som bestämmer om det. Kanske bostadsstödet i början av 1990-talet baserade sig på någotslags medeltal eller en typisk hyra för en studerande, nuförtiden baserar sig summan 252 i månaden inte på någonting. Lahtinen påpekar också att det allmänna bostadsstödet kan bli dubbelt så mycket än det bostadsstödet som betalas till studerande.

– Det varierar givetvis mycket beroende på hur stor lägenheten är, vilken ort det gäller och när lägenheten är byggd eller grundrenoverad. Men som bäst kan hyrestaket för en icke-studerande som bor ensam vara 520 euro i månaden.

Vad tycker du?