Hoppa till innehåll

"Många studerande är oroliga"

Feministiskt initiativ kom inte över fyraprocentsspärren trots goda resultat i opinionsmätningarna. Däremot ökade Sverigedemokraterna sitt stöd med 7,2 procent och blev det tredje största partiet med 12,9 procent vilket har lett till oro och antirasistiska demonstrationer. Studentbladet pratade med ordförande André Beinö och vice ordförande Anna Wallgren på Stockholms universitets studentkår om studerandenas reaktion på valresultatet.

1. Hur har valåret synts på Stockholms universitets campus? Hurdan har stämningen varit?

Valåret har varit väldigt påtagligt på Frescatiområdet, med flera valstugor och partiföreträdare som delat ut flygblad och svarat på frågor. Vi tycker att stämningen har varit bra och vårt intryck är att många studenter stannat till vid valstugorna och pratat politik. Det har funnits ett stort intresse för valet bland studenterna vid Stockholms universitet. Flera partier har arrangerat seminarier och föreläsningar, varav en kontroversiell debatt mellan Folkpartiet och Sverigedemokraterna på campus som möttes av missnöje och en motdemonstration under parollen ”inga rasister på vårt universitet”.

2. Hurdana har reaktionerna efter riksdagsvalet varit bland studerandena?

Reaktionerna från studenterna har varit kraftiga. Många är frustrerade och besvikna över valresultatet och oroliga över att ett främlingsfientligt parti fått ett så pass starkt väljarstöd. Det osäkra parlamentariska läget och hotet om omval är också något som många oroar sig för.

3. Hur har ni på studentkåren reagerat på valresultatet?

Studentkåren har inte ännu gått ut med något offentligt uttalande i frågan, men vi är självfallet oroade över den växande främlings- och kunskapsfientligheten som vi ser i samhället.

4. Hur oroliga är ni för Sverigedemokraternas framgång?

Vi är väldigt oroliga över deras framgång. En oro är hur detta kommer att påverka rekryteringen till högre utbildning och vilka som kommer att ha möjlighet att studera i framtiden. Breddad rekrytering, breddat deltagande och inkludering är frågor som är mycket viktiga för oss på Stockholms universitets studentkår. För oss är det en självklarhet att alla är lika värda och att alla ska ha samma möjlighet och förutsättningar att plugga, oavsett bakgrund.

5. Hur kommer valresultaten att påverka Stockholms universitet?

Det är omöjligt att säga just nu. En eventuell regeringskris riskerar att budgetarbetet och högskolepolitiska frågor försenas, vilket försvårar universitetets arbete och leder till en osäker situation. Vi förväntar oss att en regering ledd av Stefan Löfven håller vad han har lovat, med fler utbildningsplatser och högre anslag till landets lärosäten.

6. Hur tror ni att Sverige kommer att utvecklas under de kommande åren?

Det är en svår fråga, eftersom förhandlingarna fortfarande pågår. Förhoppnings får vi ett Sverige med en högre kunskapsambition och en mer solidarisk studentpolitik, där förutsättningarna för att kunna studera och lyckas med studierna förbättras. Sverige har ett desperat behov av fler bostäder, ett sjukförsäkringssystem som inkluderar studenter och studiemedel som går att leva på.

Vad tycker du?