Hoppa till innehåll

”Studerandekårerna diskrimineras”

justice-156442_640

Regeringens förslag om obligatoriskt kårmedlemskap för yrkeshögskolestuderande strider mot grundlagen. Det säger grundlagsutskottet, som tagit ställning till lagförslaget. Utskottet anser att kårernas nuvarande uppgifter inte är sådana som kräver obligatoriskt medlemskap, till skillnad från universitetens studentkårer.

Studerandekåren Novium ser utlåtandet som diskriminerande.

– Vi uppfattar att utlåtande är baserat på utskottsmedlemmarnas egna värderingar, snarare än på lagar, säger Noviums styrelseordförande John Nordqvist.

Utskottet skriver i sitt utlåtande att studerande på yrkeshögskolor och universitet ska behandlas lika, vilket Nordqvist påpekar att inte är fallet i och med att det obligatoriska kårmedlemskapet inte fick grönt ljus.

– Från och med årsskiftet kommer vi att ha samma uppgifter som studentkårerna bortsett från hälsovården, som vi hoppades på att kunna utvecklas hand i hand med det obligatoriska kårmedlemskapet, säger Nordqvist.

Försvårar oberoende intressebevakning

Det som är problematiskt för yrkeshögskolekårerna är att de är beroende av stöd från yrkeshögskolorna. Det gör det svårt att föra en oberoende intressebevakning.

– Vi har turen att ha ett bra förhållande till vår högskola, men det kan bli svårt för kårer att driva sin intressebevakning när de är beroende av stöd från högskolorna. Samtidigt så känner vi att vi inte har samma pondus som stundetkårer då vi inte har alla studerande som medlemmar, säger Nordqvist.

Nordqvist är osäker på hur studerandekårerna kommer att gå vidare och kan inte säga om det obligatoriska kårmedlemskapet längre är ett realistiskt mål.

Vad tycker du?