Hoppa till innehåll

Studerande, använd era röster!

Det är inte svårt att förutspå valdeltagandet. Förra året landade deltagandet i mer eller mindre varje kårval på 30 procent – ett oroväckande lågt tal – och det finns inte mycket som talar för att siffran kommer att stiga i år. Är det en känsla av maktlöshet som råder bland studerande? Har studerande helt enkelt inget att tycka till om, eller påverkar de via andra kanaler? Ett problem som helt klart finns i en del av kårerna är bristen på närhet till sina medlemmar vilket kan fjärma röstare.

Nu om någonsin finns det behov för aktiva studerande. Det har skett otroligt mycket inom högskolorna under de senaste åren. Både yrkeshögskolorna och universiteten har genomgått stora finansiella och strukturella reformer.

Universitetsreformen 2010 ledde till att universiteten numera drivs som företag. Universitetsrektorernas löner skjöt i höjden och styrelserna professionaliserades. Tar vi Helsingfors universitet som exempel så fick rektorn en lönehöjning på över 60 procent och utgifterna för styrelsen ökade hundrafallt jämfört med den tidigare motsvarigheten.

Reformen som skulle ge frihet till de finländska universiteten och göra dem internationellt konkurrenskraftiga slog fel och istället sitter flera universitet (och yrkeshögskolor också för den delen) nu med rumpan i vädret och funderar var de kan spara in. Samarbetsförhandlingarna på högskolorna har utförts precis som på företag: instiutionerna som visat mest underskott påverkas främst. Interna marknader har skapats inom högskolorna där fakulteterna slåss om pengarna.

Att reformen inte helt gick som tänkt är inget nytt. Visst fanns det en positiv tanke bakom reformen: att få universiteten att närma samhället, men de negativa effekterna påverkar sist och slutligen oss studerande. Tryckt stämning bland personalen, mindre undervisning och fler boktenter, för att nämna några.

Det är dags för studerande att ta ställning – som de kunder vi blivit – i Högskolan AB. Vi borde föra en värdediskussion om vad som ska vara utbildningens främsta mål: att främja kunskap eller skapa vinst? För sist och slutligen, om vi går till kärnan i det hela, så är universiteten inget utan oss studerande.

Om viljan finns så kan kårerna vara starka spelare i formandet av utbildningspolitiken i Finland. Så snälla, använd din röst!

Artikeln uppdaterad 31.5.2022 kl. 11.58. Originalförfattaren har försvunnit från våra arkiv. Vet du vem som skrivit artikeln, kontakta gärna redaktionen.

Vad tycker du?