Hoppa till innehåll

Slå ihop universitet och yrkeshögskola?

Foto: Julius von Wright

Det är en imponerande uppslutning som svenska ärenden vid Helsingfors universitet lyckas samla ihop på Hanaholmen i Helsingfors i mitten av maj. Rektorer, kanslerer, professorer och direktörer från det svenska utbildningsväsendet samlas för att prata under den diffusa rubriken ”Höj ambitionerna”.

Och visst höjs ambitionerna för ett par timmar i Hanaholmens lokaler, vars inredning osökt för tankarna till Twin Peaks The Great Northern Hotel. Dispyter om klasslärarutbildningar och sammanslagningar av yrkeshögskolor är som bortblåsta under dessa magiska timmar, trots att kvickheter strömmar under ytan mellan de finlandssvenska högskolorna.

Regionalpolitiken hämmar helheten

Något som de flesta är överens om är att regionalpolitiken inte ska få övertaget över målet om bra utbildning. Före detta undervisningsminister Ole Norrback säger att fokusen måste ligga på innehåll och att institutionerna inte är självändamålsenliga.

– Bryt revirgränser och se på behovet som en helhet och våga samarbeta mera med finska utbildningar. Institutionerna finns inte till för sig själva, utan för samhället, säger Norrback.

”Studerande är intresserade av kvalitet och de kommer att vara långt borta medan vi sitter här och pratar strukturer”

Knutpatriotismen (för att använda journalistens Dan Lolaxs uttryck) syns ofta i den finlandssvenska högskolepolitiken, vilket i sig inte är överraskande. En högskola sätter en stark prägel på orten och de finansiella fördelarna är ofta stora. Men knutpatriotismen är något som i det långa loppet kan skada den svenska undervisningen i Finland och underlättar inte samarbetet mellan olika högskolor. Revirtänket begränsar sig inte heller bara till geografisk regionalpolitik. Kriget förs också på det språkliga revirets gräns. De tvåspråkiga finländarna blir fler, medan enspråkigt svenska i Finland blir färre. De svenska utbildningarna måste vara tillräckligt bra för att locka dessa studerande. Men det finns också andra vägar, som tvåspråkiga program, som Helsingfors universitets program där man gör minst 30 procent av studierna på det andra inhemska.

Slå ihop högskolorna

– Dualmodellen är inte huggen i sten, säger Marianne Stenius, styrelseordförande i Åbo Akademis styrelse. Makt ges inte, utan tas.
Stenius hänvisar till att högskolorna inte ska vänta på att förändring kommer från undervisningsministeriet, utan att högskolorna ska var i fronten av utvecklingen. Sammanslagningen av Novia och Arcada blev inte av, men vem är det som säger att sammanslagningar inte kan ske mellan universitet och yrkeshögskolor? Stenius anser att möjligheten borde diskuteras och får medhåll av Roger Broo styrelseorförande för Yrkeshögskolan Novia, och Olav Jern, landskapsdirektör vid Österbottens förbund.

– Man borde underminera ideologin vid undervisningsministeriet, säger Jern och menar att initiativ till sammanslagningar kunde komma från högskolorna själva.

– Skiljelinjen mellan yrkeshögskolor och universitet kommer att försvinna, konstaterar Helsingfors universtiets kansler Thomas Wilhelmsson, men inser problematiken i en fusion av till exempel jätten Helsinginfors universitet och småskaliga Arcada.

Det kan inte fortsätta som vanligt

Status quo är inget alternativ – det är något som blir klart under seminariet. Något måste ske, och ansvaret ligger flera samhällsaktörer. Det finlandssvenska ställningskriget som upsptår varje gång högskolepolitik kommer på tal måste ta slut, säger Wilhelmsson. Och medierna får inte elda på kriget genom att nöja sig med billigt publikfrieri.

– Medierna kan inte bara hänga upp sig på konflikten. Det räcker inte med att bjuda in Maria Björnberg-Enckell och Michael Uljens till en tv-debatt, säger Lolax, journalist vid Åbo Underrättelser. Medierna borde bli bättre på att bli konstruktiva i sin rapportering.

– Svenskfinland är fullt av strategier som aldrig implementeras, säger Stenius vilket bekräftas av salens skratt.

Utredningar och strategier måste bli bättre på att genomföras i praktiken, för som en deltagare i diskussionen konstaterar:

– Studerande är intresserade av kvalitet och de kommer att vara långt borta medan vi sitter här och pratar strukturer.

text & foto Julius von Wright

1 kommentar till “Slå ihop universitet och yrkeshögskola?”

  1. Pingback: Studentbladets sommarnummer - Studentbladet

Vad tycker du?