Hoppa till innehåll

Feministisk förbättring

Foto Oscar Wettersten

Jazz Munteanu ställer upp för Feministiskt initiativ och vill at Europaparlamentet tydligare ska ta tag i frågor om mänskliga rättigheter.

Hur skulle du beskriva Feministiskt initiativ för någon som aldrig hört talas om partiet?

– Fi är en folkrörelse för brinnande aktivister som är skarpa på frågor om feminism och antirasism, hbtq och miljö. Vi har en förmåga att engagera och ett plus är att vi även kan föra en politik som kan ta oss in i maktens korridorer.

Partiet grundades 2005 och har med ledning av sin talesperson Gudrun Schyman blivit ett parti som skapat en folkrörelse i Sverige. Det senaste året har gett ett stort uppsving i medlemsantalet för Fi. Från att ha haft cirka 6000 medlemmar 2013 har partiet det här året nått upp till 13 000 medlemmar under våren.

Jazz Munteanu är 26 år, nationalekonom, statsvetare, hbtq-aktivist, uppväxt i Bukarest och bor nu i Göteborg. För Jazz var det en självklarhet att ställa upp för Feministiskt initiativ när den blev tillfrågad.

– Feministiskt initiativs politik överensstämmer väldigt bra med mina egna värderingar och jag vill jobba på en internationell plattform.

Jazz har under den senaste månaden varit på olika EU-debatter och har märkt att väldigt få av dem hade jämställdhet och antirasism med som en diskussionsfråga. Det var de mer klassiska frågorna som ekonomi och handel som fick ta mest plats medan jämställdhetsfrågan alltid kom på slutet.

– Fi behövs för att få upp frågorna om jämställdhet och antirasism och sätta dem högst upp på agendan. Vi vill införa ett jämställshetsdepartament och ett jämställdhetsutskott för att ge frågan mer tyngd. Vi vill också ha en jämställdhetsmyndighet som kan granska alla myndigheter ur det perspektivet samt se en jämställdhetsbudgetering för att kunna granska budgetar och dess konsekvenser utifrån jämställdhetsperspektiv.

Feministiskt initiativ jobbar även för hbtq-personers rättigheter och kommer att jobba för att fler personer ska skyddas av hetslagstiftningen och verka för att ett tredje kön införs i lagstiftningen och göra personnumret könsneutralt.

– Vi vill få in kön och transpersoner in i hetslagstiftningen. Hetslagstiftningen ska även skydda barn och närstående till personer som omfattas av den. Vi vill även stoppa ingrepp på intersexuella barn i tidig ålder och istället ge stöd och information i processen och vänta tills barnet växer upp. Alla ska kunna ändra juridiskt kön gratis utan kirurgiska ingrepp och krav på transidentitet.

Taktikering på valsedlarna

I Sverige har det de senaste åren varit vanligt för vänsterorienterade väljare att taktikrösta, vilket innebär att väljare som gärna skulle rösta på ett litet vänsterpartiistället röstar på Socialdemokraterna för att inte rösten ska bli överkörd av moderatledda Alliansen. Taktikröstningen har varit ett bekymmer för de mindre vänsterpartierna, men jazz Munteanu tror att tankesättet håller på att ändras.

– Jag tror att de som taktikröstade i valet 2006 kan ångra det, eftersom det sist inte ledde till något regeringsskifte och idag rösta på rosa istället, som är vår färg. Däremot så tror jag att vi kan vänta oss ett antal som kommer att stödrösta på Fi för att försäkra sig om att de tre procent som vi får inte blir bortkastade och för att försäkra sig om att vi kommer in.

En annan styrka med Feministiskt initiativ är enligt Jazz att partiet sticker ut ur mängden och kommer med ett klart motstånd till de högerpopulistiska partierna.

– Alla partier börjar röra sig mot mitten och lämnar plats för små partier att komma in. Därför har vi haft möjligheten att komma in men även de så kallade högerpopulistiska partierna har utnyttjat de större partiernas rörlighet mot mitten. Fi har en tydlig antirasistisk agenda och vi är därmed det starkaste motståndet mot de högerpopulistiska partierna.

För att motverka Sverigedemokraternas politik är det enligt Jazz viktigt att inte låte dem sätta agendan och stå för problemformuleringen.

– Vi ska låta SD diskutera frågor där de inte har en stark politik, så som klassfrågan. Låta dem belysa om vad de verkligen står för, exepmelvis att hbtq-personer inte får adoptera eller inseminera enligt deras politik. Vi ska även belysa deras historia i nazistiska rörelsen och kalla dem vid deras rätta namn – ett rasistiskt och fascistiskt parti.

Toppkandidaten på Feministiskt initiativs lista är Soraya Post som jobbar med romers rättigheter i Sverige och Europa. Enligt Jazz är det precis den toppkandidat som partiet behöver.

– Vi har en romsk aktivist som etta på listan i en tid då just ett gediget arbete för romers rättigheter behövs. Vår styrka är att vi är det största motståndet till den högerpopulistiska falangen.

För Jazz är de viktigaste frågorna mänskliga rättigheter och ekonomi. Romers och hbtq-personers rättigheter är också bland det främsta som Jazz skulle satsa på i Europaparlamentet.

– Den fria rörligheten ska omfatta dessa grupper fullt ut. Det är inte riktigt fallet idag där romer skickas hem till sina hemländer och där transpersoners juridiska kön eller samkönade pars äktenskapsbevis inte erkänns i alla medlemsländer. Ekonomi i den mån att EU-länderna måste ställa om och tänka annorlunda när det kommer till tillväxt och konsumtion.

Feministiskt initiativ är ett vänsterorienterat parti och flera frågor som de driver kan enligt Jazz förknippas med vänstern. Om Feministiskt initiativ lyckas komma över fyraprocentströskeln gäller det att välja i vilken partigrupp de vill sitta i.

– Vi vill att vår feministiska politik ska överskrida höger-vänster-indelningen. Vi har inte tagit ställning till partigrupp ännu men Vänstergruppen och De gröna står som alternativ. På sikt vill vi bilda en egen feministisk grupp men för det krävs det 25 ledamöter från sju medlemsländer.

Artikeln uppdaterad 31.5.2022 kl. 11.47. Originalförfattaren har försvunnit från våra arkiv. Vet du vem som skrivit artikeln, kontakta gärna redaktionen.

Vad tycker du?