Hoppa till innehåll

Färre plåster till Studenthälsan

Foto Hilda Forss

– Det är en direkt nedskärning av studerandenas välmående. Vi på Finlands studentkårers förbund är bestörta över hur beslutet togs. Ingen förhandsdiskussion, inget konsulterande. Dessutom är det oroväckande att sådana här beslut kan träda i kraft nio månader efter att beslutet tagits, vilket nu betyder årsskiftet, säger Jari Järvenpää som är vice ordförande på FSF.

Även Studentkåren vid Helsingfors universitet uttrycker sitt missnöje med regeringens beslut.

– HUS anser att regeringens beslut är dåligt och förhastat gjort. Summan är obefintligt liten i statens budget, men följderna av nedskärningarna kan orsaka svåra skador för SHVS att sköta sina lagstadgade uppgifter, säger Annis Riekkinen, styrelseordförande för HUS.

Summan på 4,1 miljoner euro motsvarar tio procent av SHVS:s årsbudget, men Järvelä befarar att den egentliga procenten kommer att bli större.

– När en finansiär försvinner överskrider andra finansiärers, så som Fpa:s andel den tillåtna summan enligt sjukförsäkringslagen. Det betyder att även de pengar som SHVS får av FPA kan minska, och då kan nedskärningen om värst bli 20 procent av årsbudgeten.

Nedskärningar förväntas

– Vi försöker i första hand att skära ner i sådant som inte tar ner på studerandenas service, till exempel i administration och kostnader för utrymmen, säger ekonomichefen Olli-Pekka Luoto på SHVS.

– I hälsovården kommer sparåtgärderna att riktas så att vi kan erbjuda de lagstadgade miniminivåerna på hälsovård.

Jari Järvenpää anser att det finns väldigt lite som går att skära i Studenthälsan.

–SHVS har ett offentligt uppdrag, vars innehåll har definierats i lagstiftningen. Det är möjligt att någonting i serviceutbudet måste skäras ned, men de nedskärningarna ska vara så få som möjligt.

SHVS har som mål att kompensera statens förlorade pengar med andra finansiärer. Luoto uppger att studerande, kommuner och Fpa har varit tillmötesgående i de första diskussionerna som hållits. Även om Studenthälsan lyckas med att samla in pengar från externa finansiärer kommer summan inte ens i det bästa fallet att motsvara den förlorade summan, samtidigt som den exakta summan inte ännu är helt klar.

– Summan på hur mycket vi måste spara beror i slutändan på om regeringens inbesparingsbeslut kan spridas ut på en längre tid. Troligtvis kommer den summan som vi måste spara in vara mindre än regeringens fyra miljoner, men ändå minst två miljoner euro, säger Luoto.

Hälsningar till regeringen

Studenthälsan:

Efter rambeslutet underströk regeringen att de vill försäkra medborgarnas tjänster och att sparåtgärderna därför görs i grundförmånerna. Regeringen tycks ha missat att deras beslut oundvikligen försvagar studerandenas möjligheter till hälsovård. SHVS hoppas på att inbesparingarna kunde göras måttligare.

Finlands studentkårers förbund:

Regeringen betedde sig ansvarslöst när den tog bort SHVS:s hyresstöd. FSF hoppas på att regeringen funderar över beslutet på nytt och att den åtminstone försenar beslutets fullständiga ikraftträdande. Överlag vill vi påminna regeringen att en bra studenthälsovård gynnar långt in i framtiden. Som ung lär en sig ett hälsobeteende som räcker hela livet. En bra studieförmåga ger en grund för en bra arbetsförmåga. Därför ska det satsas på studenthälsovård. SHVS:s verksamhet måste säkras och yrkeshögskolestuderande ska få ta del av SHVS:s tjänster.

Studentkåren vid Helsingfors universitet:

Beslutet borde upphävas. SHVS ordnar både högklassig och kostnadseffektiv studenthälsovård. Beslutet kan alltså leda till stigande kostnader någon annanstans.

Artikeln uppdaterad 31.5.2022 kl. 11.44. Originalförfattaren har försvunnit från våra arkiv. Vet du vem som skrivit artikeln, kontakta gärna redaktionen.

1 kommentar till “Färre plåster till Studenthälsan”

  1. Pingback: Studentbladets sommarnummer - Studentbladet

Vad tycker du?