Hoppa till innehåll

Evolutionsteoretiskt om incestaversion

Placeholder bild för media som inte längre existerar
Den ursprungliga bilden har tyvärr försvunnit från våra arkiv. Originalbilden var tagen av Julia Lagerström. Bild: Studentbladets grafiska hustomte.

Incest och incestaversion är ett relativt obekant fenomen för de flesta, varför valde du att disputera i just det ämnet?

Just det att det är ett ovanligt fenomen är intressant. Psykologen William James menade att vi är blinda för våra instinkter, att vi inte reflekterar speciellt bra över saker som vi tar för givet. I detta fall betyder det att vår generella ovilja mot sex med nära släktningar är så starkt och grundläggande, att vi väldigt sällan reflekterar över varfördenna ovilja finns och hur den utvecklas i en individ. Å andra sidan vet vi att incest förekommer i nån mån, och ibland även i form av sexuella utnyttjanden av barn. Ett sätt att försöka förstå hur något, för de flesta så otänkbart, kan ske, så blir det då viktigt att förstå mekanismerna bakom den vanliga oviljan och vad som hänt när denna ovilja bytts ut mot ett sexuellt intresse. Vi har tagit avstamp i evolutionär teori och menar att oviljan till nära släktningar åtminstone till en stor del kan förklaras som en evolutionär adaption: de genvarianter som har medfört att man undviker incest har spridit sig mer effektivt i populationen en genvarianter som inte medfört ett sånt undvikande. Orsaken till skillnaden till att det finns en sådan effekt är den förhöjda risk för allvarliga sjukdomar och tidiga dödsfall i avkomman till nära släktingar.

Incest är också ett tabubelagt ämne. Märks tabun som forskare?

Visst är det ett tabubelagt ämne. Det finns normer och regler kring incest. I Finland har lagstiftningen kring sex följt en generell enkel princip: självbestämmanderätt. Man får själv bestämma med vem man vill ha sex. Sedan finns det undantag till detta, så att individer under 16 år är exkluderade. Trots denna princip har man ändå lagstiftning mot relationer och giftermål mellan nära släktingar.

Hur skulle du med egna ord beskriva din avhandling för någon som är väldigt oinsatt i psykologi?

Vi har testat evolutionsteoretiska prediktioner för incestaversionen, främst genom olika enkätstudier och visat följande: Ju närmare släkt man är, desto mindre sexuellt intresserad är man av varandra. Det handlar antagligen om att de negativa konsekvenserna av incest är högre för nära släktningar än för mindre nära släktningar. Vi har också visat att samma sak gäller vår bedömning av andras incest. Ju närmare släkt två andra individer är, desto mer fördömmande är vår attityd till deras incest.

I din avhandling kommer det fram att kvinnor har större incestaversion än män på grund av att kvinnor i allmänhet satsar mer biologiska resurser på sina barn än vad män gör. Hur har man kommit fram till det här?

Jämfört med män så har kvinnor under evolutionens gång investerat mer av sina biologiska resurser och sin tid på reproduktion. En graviditet med påföljande ammning leder till en tid då kvinnans, men inte mannens, möjlighet att skaffa andra barn är lägre än normalt. Kvinnor antas därmed vara mer kräsna när det gäller sina sexpartners än män. Och även om både kvinnor och män generellt ointresserade av sex med nära släktningar så är detta mer sant för kvinnor än för män.

I avhandlingen kommer också fram att fertila kvinnor har större incestaversion än icke-fertila kvinnor. Vad beror det på?

Egentiligen kan detta förklaras på samma sätt som könsskillnaden.  Biologiska kostnaderna av incest uppstår om sex leder till en graviditet. Under den tid på månaden som kvinnor har en förhöjd chans att bli med barn, så är kvinnor mer alltså ännu mer kräsna än vid andra tidpunkter. Detta resultat är intressant eftersom de flesta kvinnor inte vet exakt när deras fertilitet är förhöjd – det finns ju en hel marknad för att sälja test för detta – men ändå har fertilitetsvariationerna en effekt på sexuella preferenser, till exempel så att det ytterligare ökar incestaversionen.

Tidigare har man inte vetat om mekanismen bakom incestaversion, och du har testat teorin om självreflekterande empati. Hur går självreflekterande empati till?

Människor känner också en avsmak inför andra människors incest. Det har funnits många teorier om varför det är så och vi har visat att en faktor som påverkar strängheten med vilken vi fördömar andras incest har att göra med självreflektion. I utvärderingen av incest sätter sig in i deras situation, och reflekterar över hur man skulle känna om man hade sex med ett eget syskon eller en kusin. Den avsmak man känner inför denna tanke har sedan ett inflytande på hur strängt vi fördömmer andras incest.

Artikeln uppdaterad 31.5.2022 kl. 11.43. Originalförfattaren har försvunnit från våra arkiv. Vet du vem som skrivit artikeln, kontakta gärna redaktionen.

1 kommentar till “Evolutionsteoretiskt om incestaversion”

  1. Pingback: Studentbladets sommarnummer - Studentbladet

Vad tycker du?