Hoppa till innehåll

Latte macchiato romani

Då det är lätt att röra sig över gränserna, ökar det mobiliteten hos alla européer, även dem som har svårt att hitta jobb.

I Finland är antalet romska tiggare förhållandevis litet, och de enda problem media återgett är att fisförnäma fotgängare anser det ofint att det sitter tiggare iförda trasor i vägen då de ska hämta sin latte macchiato på nyöppnade Starbucks. Lösningen,enligt självutsedda experter på socialpolitik, är att i lag förbjuda tiggeriet. Sopa problemet under mattan så vi inte behöver se på det, heter det. Denna tankegång är ungefär samma som OS-staden Sotjis borgmästare har då han påstår att det inte finns homosexuella i staden, eller då Sannfinländarna av nostalgiskäl vill återgå till en egen valuta. Blundar man för problemen, försvinner de av sig själva.

Precis som Finland inte ensamt kan lösa romernas problem, kan Finland heller inte blunda för verkligheten. Det är samtliga EU-länders gemensamma ansvar, och ligger i deras gemensamma intresse, att lösa situationen med ett av Europas mest diskriminerade folkgrupper så snabbt som möjligt. Det första steget i rätt riktning är de nationella strategierna för integreringen av romer som samtliga EU-länder gått inför på Kommissionens begäran. Den politiska viljan att förbättra situationen finns alltså.

Ett ytterligare steg i rätt riktning har varit att inkludera länder där de flesta romer idag vistas, som Bulgarien, Rumänien och nu Kroatien,i Europeiska Unionen. Genom EU-ländernas gemensamma ansvar får också dessa länder ett incitament att följa demokratiska principer, respektera internationella avtal om mänskliga rättigheter samt agera enligt gemensamma regler. Att dessa länder får ta del av den europeiska gemenskapen, se hur demokrati fungerar och hur mänskliga rättigheter följs, underlättar deras förståelse för vikten av att lösa situationen. Samma ansvar gäller såväl romerna som samernas situation i Finlandoch de sexuella minoriteternas rättigheter i t.ex. Lettland.

De fisförnäma macchiatodrickarnas åsikt kvarstår dock. Visst är det opraktiskt och besvärligt att det finns folk med sociala problem och annorlunda kultur, folk som inte är som vi. Det vore så mycket enklare om alla var likadana, hade samma socioekonomiska förutsättningar och talade samma språk. Varför ska de dessutom komma hit och störa vårt liv? Kan de inte vara kvar i sitt eget land, så att vi inte behöver bry oss? Det känns ju så pinsamt att behöva ignorera deras problem då man ser dem så nära inpå. Som om det var vårt fel.

Romer har lika mycket rätt att vara en del av denna värld som vi finländare har. Att man råkar vara född i Finland betyder inte att man är en bättre person än någon annan. Jag vetfall där det snarare är tvärtom, och oavsett gemensamma steg i rätt riktning, är det attityden hos sådana människor vi måste ändra på innan vi kan hoppas på en bättre framtid för alla européer.

Inklusive romerna.

Artikeln uppdaterad 31.5.2022 kl. 10.59. Originalförfattaren har försvunnit från våra arkiv. Vet du vem som skrivit artikeln, kontakta gärna redaktionen.

Vad tycker du?