Hoppa till innehåll

Politicus är tillbaka

Allt färre svenskspråkiga magisterstuderande vid den statsvetenskapliga fakulteten ledde till att den över 40-åriga föreningen Politicus r.f. för fyra år sedan var tvungen att sätta lapp på luckan. Intresset verkade vara i botten. Det var då.

I december 2013 valdes en ny styrelse för föreningen, som leds av den nya ordföranden Heidi Uuttana och nio styrelsemedlemmar. Gamla aktiva har också visat välvilja och hjälpt till med teknikaliteter.

I universitets korridorer har det talats om Politicus som en bit diffus folkloristik. De äldre årskurserna har fört den muntliga traditionen vidare också under de fyra tysta åren. I år får studerandena veta vad namnet framför myten åter går ut på.

Verksamheten kör i gång från noll. Många entusiastiska studerande i ledet bådar dock gott. Evenemangsplanerandet är i full gång och enligt programansvarige Gaby Langinauer är målet med Politicus att vara en inkluderande förening för samhällsvetare. Hon säger att allt intresse är välkommet.

– Språket är svenska, men utöver det är det fritt fram för föreningsmedlemmarna att föreslå aktiviteter. Vi är inte här för att utkonkurrera andra existerande svenska studentföreningar, snarare ta tillbaka den plats Politicus hade och lite mer.

Det var i vår som tanken om en nystart för Politicus uppstod för Langinauer och andra nyutexaminerade politices kandidater. Efter kandidatpappren kommer den oundvikliga gamylstämpeln och då är det dags att gå vidare. För studerandena på den statsvetenskapliga fakulteten vid Helsingfors universitet finns det den allmänt intressebevakande studentföreningen Kannstöparna och Politicus siktar på att skapa en bra relation till den.

– Absolut! Språket ska inte sätta hinder för umgänge mellan föreningar. Vi strävar också efter att bevaka de svenskspråkigas intressen samt bättre synliggöra vad studierna innebär för de som kommer hit, säger Heidi Uuttana.

Enligt henne underlättas integrationen för en hel del studerande då studierna och studielivet på svenska löper parallellt.

– En studentförening står också för mycket av den informella informationen som universitetet inte kan ge, vilket i sig är väldigt värdefullt, säger Uuttana.

Vad tycker du?