Hoppa till innehåll

Ett studentikost pajkalas

Både sångföreningarna och studentkåren beskyller varandra för att den andra parten vägrat att ordentligt delta i diskussionerna och båda parterna hävdar att de kommit med ordentliga förslag som motparten totalignorerat. Diskussionerna har frusit till is och ingen är beredd på att frivilligt lämna musiksalen i det gula nyrenässanshuset från 1870.

Allt började i april 2013 då studentkårens företag HYY Yhtymät bestämt sig för att hyra ut Gamla studenthuset till en utomstående aktör för att piffa upp sin ekonomi. Problemet var att musikkorporationerna sedan 1800-talets slut tränat i lokalerna och i och med en utomstående verksamhetsidkare inte längre skulle ha möjlighet att öva i sina lokaler lika ofta som tidigare.

– Det är tråkigt att studentkåren följer den allt vanligare tanken på att allt ska ha en prislapp och att kultur inte har ett egenvärde i sig, säger ordförande för  Akademiska sångföreningen Rasmus Kurtén.

– Studentkåren har från första början hemlighållit så mycket att det har varit svårt för oss att veta hurdana summor vi har emot oss. Vi har exempelvis erbjudit att sammanlagt betala 40 000 euro per år för att hyra ut våra gamla lokaler.

Ordföranden för studentkåren Anna-Maija Riekkinen anser inte att de hemlighållit något och påminner om att de värdesätter och gärna stöder musikkorporationerna men att de också har kring 250 andra föreningar som de stöder ekonomiskt. Ålderstigna byggnader så som Gamla studenthuset kräver dessutom ständiga renoveringar som måste finansieras.

– Det här handlar inte om att musikkorporationernas verksamhet på något sätt skulle försvinna. Musikföreningarna flyttas helt enkelt till andra lokaler som studentkåren äger. Men eftersom de vägrat att självmant flytta ut den 2.1. har vi varit tvungna att lämna in en vräkningsansökan till tingsrätten.

Tvisten har även diskuterats i delegationen, som är det högsta beslutande organet inom Helsingfors universitets studentkår. Delegationsmedlemmen Viljami Kankaanpää har följt med tvisten och även ändrat sin åsiktpå vems sida han står.

– När beslutet om de nya verksamhetsplanerna för Gamla studenthuset kom kände jag en sympati för korporationerna men som de nu betett sig så är jag mer negativt inställd till deras agerande.

Med det dåliga beteendet syftar Kankaanpää på att sångföreningarna inte velat förhandla med studentkåren. Alltså samma sak som sångföreningarna beskyller studentkåren för.

Viljami Kankaanpää betonar ändå att felet ligger hos båda parterna.

– I medierna har bilden blivit att HUS är någon slags erövrare medan musikföreningarna är martyrerna fast fel har gjorts på båda sidorna. Studentkåren har inte heller jämt betett sig bra och nu har båda sidorna fastnat i ett ställningskrig där ingen frivilligt kommer att ge vika.

Om studentkåren och musikkorporationerna inte själva klarar av att ta sig ur kladdet blir det tingsrätten som får avgöra om studentkåren ska ha rätt att vräka musikanterna från Gamla studenthuset eller inte. Hur mycket ett sådant pajkalas skulle kosta är ännu inte klart.

Artikeln uppdaterad 31.5.2022 kl. 10.56. Originalförfattaren har försvunnit från våra arkiv. Vet du vem som skrivit artikeln, kontakta gärna redaktionen.

Vad tycker du?