Hoppa till innehåll

64 tjänster försvinner från Åbo Akademi

Åbo Akademi ska spara 4 miljoner euro fram till år 2016.Under höstens samarbetsförhandlingar har Åbo Akademi lyckats göra nedskärningar som sparar 800 000 euro. Ytterligare sparbehov på 3.2 miljoner drabbar nu personalen, varav 64 personer förlorar sina jobb.

Styrelsen vid Åbo Akademi fastställde beslutet om personalnedskärningar på tordsdagen 12.12. Sparåtgärderna kommer också att leda till strukturreformer inom ÅA. Bland annat komer de nuvarande tolv institutionerna att organiseras om i fyra fakulteter.

De fyra nya fakulteterna är fakulteten för humaniora, psykologi och teologi, fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier, fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomi samt fakulteten för naturvetenskaper och teknik. Fakulteterna inleder sin verksamhet 1.1.2015.

Den 13 januari informeras personalen närmare om fortsättningen.

Vad tycker du?