Hoppa till innehåll

Ett motvilligt farväl

Det här kommer inte att innebära tidningens undergång, som den kroniskt nyhetstorra finlandssvenska pressen har tutat ut, men det kommer alldeles säkert att leda till stora förändringar för Stbl de närmaste åren. Lösningen kommer antagligen att handla om färre utgivna nummer och en större satsning på nätet. En utveckling som annars också är på gång i och med att tryck- och utdelningskostnaderna skenar iväg.

Det här betyder ändå inte att utträdet skulle vara någonting positivt. ÅAS beslut är allt annat än en god nyhet. Det är inte bara en förlust för studerande i Åbo, utan hela studievärlden. Stbl:s styrka ligger i förmågan att granska skillnader och fenomen inom det svenskspråkiga studielivet i hela landet. Det är tidningens uppgift att visa att också annat än den egna högskolans ärenden kan vara viktiga.

I och med beslutet att utträda kommer ÅAS att bli utanför det enda heltäckande forumet för svenskspråkiga studerande i Finland. Men frågan är inte om ÅAS gjort rätt eller fel. Frågan är om finlandssvenska studerande vill fungera skilt eller tillsammans.

ÅAS ordförande Ina Biström påpekar i en intervju i nyaste numret av Stbl att kårens medlemskap i SSI inte automatiskt betyder att finlandssvenska studerande skulle samarbeta med varandra.

De senaste åren inom föreningen har präglats av gräl mellan medlemskorporationerna. Oenigheten har främst gällt röstandelar och hurdan intressebevakning SSI ska göra.

I stället för grundliga diskussioner med varandra har medlemskorporationerna förberett egna förslag på eget håll för att lösa tvisterna. Sedan har förslagen framförts på möten och resulterat i ställningskrig där ingen vågar rösta igenom andras förslag. När tvisterna har förblivit olösta har ett allt större missnöje vuxit bland alla parter. Så småningom har SSI utvecklats till en organisation där kompromisser är ungefär lika vanliga som på Gazaremsan.

Nu har bristen på kommunikation lett till att SSI håller på att förlora nästan hälften av sina medlemmar. ÅAS har säkert rätt i att mötena mellan de återstående SSI-medlemmarna blir lättare i framtiden, men till vilket pris? Det mest effektiva sättet att undvika gräl skulle ju vara att inte samarbeta över huvud taget.

TEEMU KIVINIEMI

Vad tycker du?