Hoppa till innehåll

ÅAS satsar på egen informationsverksamhet

Beslutet innebär att studerandena vid Åbo Akademi efter sommaren inte längre får Stbl och att SSI tvingas se över sin budget.

Enligt Ina Biström, styrelseordförande för Åbo Akademis Studentkår, finns det flera bidragande orsaker till utträdet. Hon berättar att det länge stått klart att ÅAS åsikt om vad SSI borde göra skiljer sig från övriga medlemskorporationers åsikter. Medan ÅAS vill att föreningen endast ska ge ut Studentbladet, har andra medlemskorporationer velat att SSI ska sköta intressebevakning.

 – ÅAS åsikt har alltid varit att Finlands Studentkårers Förbund och SAMOK ska sköta intressebevakningen.

Utöver det här är man missnöjda med att ÅAS står för 42 procent av medlemsavgifterna, men har 25 procent av rösterna vid föreningsmötena, en procent man anser är för liten.

Inga studerande har kontaktat ÅAS styrelse angående utträdet, men Biström berättar att det i en enkät som gjordes i fjol våras framkom att många studerande inte var nöjda med Studentbladet. Hon menar ändå att man i år varit varit nöjdare med tidningen än i fjol, och att den hållit högre standard än tidigare.

Är det då inte ironiskt att utträda ur SSI nu om man varit nöjdare med tidningen än tidigare?

– Man kan tycka det, men samtidigt finns det en vilja bland de andra medlemskorporationerna att SSI ska idka intressebevakning och det vill inte ÅAS vara med om. Ser man på tidningens historia har nivån varierat, en bättre nivå är ingen garanti på en högre nivå nästa år.

Biström menar också att tidningen tidigare år tidvis varit Helsingforscentrerad, vilket man ansett problematiskt.

Kommer ni att styra upp någon ersättande verksamhet för tidningen?

– ÅAS ska utveckla sin informationsverksamhet, vi har ökat budgeten från 1 000 till 7 500 euro för att utveckla våra informationskanaler, men ännu finns det inga desto konkretare planer.

Vid Svenska Studerandes Intresseförening upplever man ÅAS beslut beklagligt.

– Vi är ledsna över att deras missnöje vuxit så mycket att de inte ser någon annan utväg än att ta det här beslutet. Men samtidigt är vi överraskade över att beslutet kommer så här plötsligt, utan att vi ens visste om att de överväger att gå ur föreningen, säger Jonas Öhman, vice ordförande för SSI.

Öhman berättar att utträdet innebär att SSI måste se över Studentbladets budget, eftersom man går miste om ett stort antal medlemsavgifter. Situationen balanseras ändå av att tryck- och postkostnaderna kommer att minska. Planen är att fortsätta ge ut nio nummer av tidningen, så som hittills, förklarar han.

ÅAS beslut om att lämna SSI fattades av Åbo Akademis Studentkårs fullmäktige. I enlighet med SSI:s stadgar råder det en betänketid på sex månader för beslutet. ÅA-studerande som önskar få hem Stbl efter sommaren har möjlighet att prenumerera på tidningen.

TEXT CELIA HILLO

Läs mer i Stbl nr 9 som utkommer den 13.12! 

Vad tycker du?