Hoppa till innehåll

Pressmeddelande om ÅAS utträde ur SSI

Beslutet kom utan förvarning och diskussion med SSI:s styrelse, som inte var medveten om Åbo Akademis Studentkårs missnöje samt ekonomiska problem. Vi hoppas att ÅAS ännu under sin betänketid kan tänka sig att diskutera saken med oss. Vi hoppas att alla finlandssvenska studerande även i framtiden ska kunna få Studentbladet.

SSI:s verksamhet och utgivningen av Studentbladet kommer tillsvidare att fortsätta enligt planerna. Vi kommer dock att se över verksamheten och ekonomin för de kommande åren, för att utveckla både föreningen och tidningen.

SSI hoppas att de svenskspråkiga och tvåspråkiga student- och studerandekårerna, trots svåra ekonomiska tider, kunde stå enade och stöda varandra för en bättre intressebevakning och framtid för alla svenskspråkiga studerande.

 

I ordförandes frånvaro,
Vice ordförande                                                                                  Generalsekreterare

Jonas Öhman                                                                                        Jenny Skoglund
041 4551 213                                                                                       045 8759 759

4 kommentarer till “Pressmeddelande om ÅAS utträde ur SSI”

  1. Sen när har orsaken till ÅAS utträde varit ekonomiska problem? Att ÅAS betalar 42% av medlemsavgiften men bara får 25% av rösterna på föreningsmötet är knappast ett ekonomiskt problem! Efter att ÅAS på höstmötet fört fram drastiska ändringsförslag till verksamhetsplan, budget och stadgor men dessa inte godkänns är det knappast en överraskning att ÅAS är missnöjda med föreningen! Att ÅAS medlemmar är missnöjda med tidningen framgår ur både läsarundersökningar och fen feedback Kåren gett åt SSI och Stbl:s redaktion!

  2. Jag tror den här pressisen förklarar mer än väl ÅAS utträde… Ordförande är inte på plats för att godkänna texten, innehåller faktafel, dramatik och överdrifter. 😛

  3. I den sista meningen nämner ni problemet. SSI ska inte ha någon intressebevakning, organisationen har varken kompetens, resurser eller förutsättningar att bedriva trovärdig intressebevakning för medlemskorporationer med helt olika intressen, problem och strategier. SSI ska ge ut en bra studenttidning, punkt. Det har de andra korporationerna inte velat acceptera trots upprepade försök och då är det förståeligt att ÅAS vill säga upp samarbetet.

Vad tycker du?